KAM v Brně – brněnské kalendárium

V rubrice Brněnské kalendárium se budete pravidelně setkávat s osobnostmi, které zanechaly stopu na průběhu historie Brna nebo je k Brnu váže jakékoli pouto.

Všichni jubilanti odvedli ve svém oboru špičkové výkony, přesto ani po jednom z nich nenese jméno žádná brněnská ulice. Možná, že by ale o takovou poctu ani nestáli.

2. 9. 1928 Olomouc – 26. 1. 1990 Brno

Miloslav Ištvan byl hudební skladatel a klavírista. Začal se hudebně vzdělávat ve svých 12 letech, a to u Františka Maxiána ve hře na klavír. Sám následně zkoušel komponovat. Jeho další hudební kroky na gymnáziu vedli, rovněž soukromě, František Suchý a Vilém Petrželka.

20. 1. 1928 Brno – 13. 1. 1998 Brno

Vlasta Fialová byla herečka, která zasvětila divadlu celý život. Poprvé vystupovala ve čtyřech letech. O něco později byla členkou školního divadla na Kloudově ulici a své pěvecké schopnosti zdokonalovala v dětském divadelním sboru.

7. 6. 1882 Čáslav – 12. 1. 1928 Brno

Rudolf Těsnohlídek, vlastním jménem Arnošt Bellis, byl básník, prozaik, publicista a překladatel. Vystudoval královehradecké gymnázium a již zde se angažoval v literárním studentském kroužku.

23. 12. 1882 Brno – 31. 3. 1949 Praha

Jakub Obrovský byl český sochař, malíř figuralista, grafik a spisovatel. Narodil se v Bystrci do rodiny zemědělce Jana Obrovského. Byl třetím a nejmladším dítětem. Navzdory nesouhlasu svého otce se rozhodl opustit hospodářství a dát se na cestu umění, konkrétně malířství.

3. 12. 1912 Brno – 6. 8. 1987 Brno

Josef Hrabák byl literárním historikem, kritikem a teoretikem, komparatistou, profesorem české i slovenské literatury a vedoucím Ústavu české a světové literatury v Brně.

4. 12. 1800 Brno – 7. 5. 1884 Brno

Valentin Falkensteiner byl významný brněnský podnikatel a mecenáš, který se celý život aktivně zabýval péčí o sociálně slabé a jako člen zastupitelstva se také podílel na správě města.

„Stál tváří v tvář ohromující realitě světové války. Utrpení frontových zákopů byl sice ušetřen, nikoliv však náporu tísně a znepokojivých myšlenek, které jitřily jeho představivost a které také záhy vtiskly výrazný charakter mnohým z jeho plastik.“ (Jiří Hlušička)

„Hlavními rysy Štědroně jako člověka a pedagoga byl živý temperament, bezprostřednost, jakási ‚neakademičnost‘, prolnutí vědce a umělce, neinstrumentální vztah k lidem a zejména studentům, velké pracovní nasazení, skromnost.“ (Český hudební slovník)

„Moc spisovatelů skončila v okamžiku, kdy se rozhodujícím faktorem ve společnosti staly peníze. Spisovatel se osvobodil od svého vlivu, když odmítá jejich prioritu, může si napsat, co chce, ale jeho názor nemusí být a není respektován, protože není podepřený vydatným bankovním kontem.“ (Jan Trefulka)

Mezi přední osobnosti města na přelomu 19. a 20. století náležel první brněnský rabín Baruch Placzek (1. 10. 1834 Hranice – 17. 9. 1922 Brno).

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307