Adolf Kroupa

25. 7. 1910 Tábor - 16. 8. 1981 Kurdějov u Hustopečí

Pod vedením překladatele a organizátora kulturního života Adolfa Kroupy se z Domu umění stalo skutečné umělecké centrum. Pro umělce z celé vlasti bylo ctí vystavovat v Brně. Navíc dokázal s odvahou instalovat výstavy, které byly v Praze nemyslitelné.

Od kvarty studoval na gymnáziu ve francouzském Nîmes a později na univerzitě v Montpellier. Již za studií překládal francouzské básníky. Po válce přešel do Prahy a pracoval v propagaci nakladatelství Svět sovětů a jako literát na volné noze. O 7 let později bylo Adolfu Kroupovi nabídnuto místo ředitele Domu umění, který proměnil v centrum kulturního života v Brně. Byly zde pořádány i literární a hudební večery, přednášky, diskuze a svůj azyl tady našlo i Divadlo Husa na provázku. Další zajímavou akcí Adolfa Kroupy bylo v roce 1970 uspořádání výstavy Sdružení Q. Mezi jmény mnoha umělců byli výtvarníci B. Matal, J. Lacina, J. Rajlich, V. Zykmund, R. Fila, architekt B. Fuchs, básníci J. Skácel a O. Mikulášek, kreslíř V. Reichmann, spisovatel M. Uhde a další. Během pěti týdnů konání výstavy se uskutečnilo jednadvacet Podvečerů Q – literárních, hudebních, výtvarných, divadelních i rozhlasových.

Velikou láskou Adolfa Kroupy byla francouzská poezie, zvláště autoři Gulliaume Apollianaire, Robert Desnos, Paul Éluard, Jacques Prévert, které překládal a propagoval. Kromě překladatelské činnosti publikoval i odborná pojednání a redigoval ediční výbory.

Adolf Kroupa zemřel na chalupě v Kurdějově u Hustopečí, kde se na sklonku života se svojí ženou usadil.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307