Antonín Kurial

Narodil se 22. září 1907 v Břeclavi v dělnické rodině. Dětství strávil v Přívozu a v Ostravě absolvoval studium na reálce. Po maturitě se zapsal na obor architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Brně. V roce 1932 se stal členem Levé fronty.

Záhy začal spolupracovat s architektem Jiřím Krohou. Samostatně se zprvu prosazoval v oblasti scénografie (např. scénické návrhy pro Nezvalovy Milence z kiosku v režii E. F. Buriana). V roce 1939 si zřídil samostatný ateliér. Upoutal na sebe pozornost modernizací interiéru restaurace Černý Medvěd na Jakubském náměstí (1941) nebo úpravou City Baru na noční vinárnu Bolero na České (1942). Začátkem 40. let se zapojil do výzkumu a vyměřování lidových staveb v Čechách a na Moravě, kde uplatnil svůj analytický a zároveň i syntetický názor architekta a teoretika. Po roce 1945 se stal profesorem na fakultě architektury a pozemního stavitelství.

Na škole usiloval o překlad Choisyho Dějin architektury. Možností, které mu nabídlo pracoviště, využil ke studiu a podrobnému dokumentárnímu zachycení lidových staveb. Během dvou dekád tak spolu se studenty vybudoval rozsáhlý archiv lidových staveb zahrnující 3 324 položek. Byl také autorem návrhů na projekt Polyekranu pro československou expozici v Kyjevě (společně s Ferdinandem Ledererem, 1960) či návrhu na československý pavilon pro Světovou výstavu v Montrealu z r. 1967 (IV. cena). Pro Brno vytvořil také například Památník padlých rudoarmějců na Moravském náměstí. Podle Kurialova návrhu vznikl také náhrobek Jiřího Krohy. Zemřel 5. února 1983 v Brně.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307