Baruch Jakob Placzek

Mezi přední osobnosti města na přelomu 19. a 20. století náležel první brněnský rabín Baruch Placzek (1. 10. 1834 Hranice – 17. 9. 1922 Brno). Překládal z hebrejštiny, proslul jako kazatel a věnoval se také přírodovědnému bádání. Zařadil se mezi uznávané ornitology své doby, dopisoval si s Charlesem Darwinem a přátelil se s Johannem Gregorem Mendelem. Tvrdí se, že jako první rozpoznal význam Mendelových genetických objevů a údajně po Mendelově smrti sám pokračoval v podobných experimentech s rostlinami.

Baruch Placzek se narodil v Hranicích na Moravě v rodině rabína a náboženského myslitele Abrahama Placzka. Vzdělání získal na mikulovském a brněnském gymnáziu, poté studoval na univerzitě ve Vídni. Ve studiu pokračoval v Lipsku, kde byl 6. listopadu 1856 promován doktorem filosofie.

Když byla v roce 1859 oficiálně ustavena brněnská židovská obec, byl povolán do Brna na pozici vrchního brněnského rabína, kterou zastával od roku 1860 až do roku 1905. Po smrti otce v roce 1884 mu byl navíc svěřen úřad moravského zemského rabína, jehož sídlo přenesl do Brna a zastával jej až do své smrti. Po jeho smrti už nebyla funkce zemského rabína obsazována.

Ve svém úřadě se mj. zasloužil o vybudování druhé brněnské tzv. Nové synagogy na Ponávce, postavené v roce 1906 a zbořené na přelomu let 1985/86. S manželkou Karoline (z rodu Löw-Beerů) měl čtyři dcery a syna Alfréda, jenž se stal významným moravským textilním průmyslníkem. Jeho vnuk Georg byl světově proslulý fyzik, jenž se v USA podílel na projektu Manhattan – na vývoji atomové bomby.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307