Bedřich (Friedrich) hrabě Silva-Tarouca

11. 12. 1816 Čechy pod Kosířem

„Jeho dům se stal střediskem brněnských literátů, byl tu prostorný pokoj určený za čítárnu, kde nejen noviny rozloženy byly, nýbrž místa bylo dost, aby ti, kteří jeho bibliotéky užiti chtěli, pohodlně čísti mohli; úřad bibliotekáře zastával úslužný hrabě sám.“

Jeho pradědečkem byl Emanuel Tellez da Silva hrabě Silva-Tarouca ze starého portugalského rodu, který zastával významnou pozici u habsburského dvora a byl důvěrníkem Marie Terezie. V roce 1768 zakoupil panství v Čechách pod Kosířem, kde pak žilo několik generací jeho potomků. Z matčiny strany byl Bedřich Silva-Tarouca zase vnukem Františka Šternberka-Manderscheida, spoluzakladatele pražského Národního muzea. Silva-Tarouca vystudoval teologii (poslední, čtvrtý rok v Brně) a v roce 1843 byl vysvěcen. Záhy však duchovní správu opustil a věnoval se dobročinnosti, vědám a kultuře. Byl blízce spjat s malířem Josefem Mánesem. Od roku 1853 žil v Brně, kde se pohyboval v okruhu národních buditelů, především Františka Sušila a B. M. Kuldy. Když Františkovo muzeum v Brně začalo budovat vědeckou knihovnu, daroval mu Silva-Tarouca postupně sbírky mincí, rytin a jiných uměleckých děl i více než 6 000 historických, vlastivědných i encyklopedických knih a starých tisků. Také díky této donaci se z muzejní knihovny stal jeden z největších vědeckých ústavů svého druhu v monarchii a postupem času se z ní vyvinula dnešní Moravská zemská knihovna. Ke konci života žil Silva-Tarouca v ústraní a pečoval o rozsáhlou zahradu na dnešní Údolní ulici pod Špilberkem.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307