Bertold Bretholz

9. 7. 1862 Příbor na Moravě

Vývoj Německa po roce 1933 znamenal pro Bretholze rozpad světa, jemuž věřil, a nelze vyloučit, že v roce 1936 zvolil dobrovolnou smrt. Uzavřel se tak život člověka, který byl rodem Žid, národností Němec a duší Moravan.

Po studiu historie a práv na vídeňské univerzitě strávil další dva roky na Ústavu pro rakouský dějezpyt. V roce 1892 byl pověřen moravským zemským výborem sepisováním moravských dějin po Bedovi Dudíkovi a o tři roky později nastoupil do městského archivu v Brně. Roku 1897 zahájil novou etapu profesního života, když přešel do Moravského zemského archivu. V roce 1907 pro něj získal nové prostory v novostavbě Zemského domu na Žerotínově nám. 3–5. Pod jeho vedením se v letech 1909–1926 archiv změnil ve vzorný vědecký ústav a organizační středisko moravského archivnictví celé Moravy. Od roku 1909 přednášel Bretholz dějiny a pomocné vědy historické na brněnské německé technice. Roku 1914 byl zvolen za korespondenčního člena Akademie věd ve Vídni. Při vědecké práci se soustředil na kritické vydávání archivních pramenů a jeho vynikající práce o latinské paleografii vyšla v několika vydáních. O jeho zásluhách v této oblasti není třeba diskutovat. Poněkud spornější jsou některé jeho práce zatížené přílišným německým nacionalismem. Jeho teze o kontinuálním německém osídlení území Čech a Moravy se příčila i mnohým německým historikům.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307