Bohdan Lacina

15. 2. 1912 Německé u Jimramova, dnešní Sněžné - 6. 7. 1971 Brno

V jeho krajinách, zátiších, hudebních a figurálních motivech se vzájemně prostupují a prolínají útržky reality, mizí hranice mezi organickým a anorganickým, mezi rostlinným a živočišným světem. Symbolika Lacinových obrazů rezonuje s prastarými mýty a rituály, uloženými v kolektivním vědomí lidstva, obrací se nejen k oku, ale především k mysli a podvědomí vnímatele.

Vystudoval učitelský obor se zaměřením na kreslení a deskriptivní geometrii na pražské Vysoké škole architektury. Zásadní význam pro jeho umělecký rozvoj a další tvorbu mělo seznámení s Karlem Teigem a styk s uměleckou avantgardou. Ve 30. letech patřil k surrealistické Skupině Ra. Poprvé vystavoval v D 37 a hned po skončení války v roce 1945 se zúčastnil v Praze výstavy Československá avantgarda. Učitelská práce v Jevíčku (1938–41) a v Boskovicích (1941–44) vzdálila malíře od rušného centra uměleckého dění, ale umožnila mu soustředit se na hledání vlastních výrazových prostředků a námětových okruhů. Během 40. let dozrál jeho výtvarný rukopis i meditativní poloha malířské imaginace směřující nikoli k popisu jevů a věcí, ale k jejich prapodstatě. Čtyřicátá léta byla rovněž obdobím intenzivní práce v oblasti knižní grafiky, jeho pedagogická činnost byla od poválečného období let spojena s Brnem. V tomto období vzniklo nebývalé množství obrazů. Po potemnělé barevnosti 40. let se jeho malby prosvětlily a stal se z něho pozoruhodný kolorista. V roce 1962 spolupracoval mimo jiné na výtvarné výzdobě brněnského hotelu International.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307