Břetislav Bakala

12. 2. 1897 Fryšták

Vypadal v každém okamžiku – snad i doma v pyžamu – jako šéfdirigent velkého orchestru, zvlášť když mu ve zralých letech začaly jeho vlasy tvořit charakteristickou aureolu: aristokratickou zdrženlivost zachovával nejen jako dirigent, nýbrž i ve společenském a osobním styku... (Jiří Beneš)

První hudební vzdělání získal od svého otce učitele ve Fryštáku. Další Bakalův život a tvorba jsou ale spjaty s Brnem. V patnácti vstoupil na Janáčkovu varhanickou školu. Po studiu dirigování na konzervatoři dokončil vzdělání studiem kompozice v mistrovské třídě Leoše Janáčka. Působil jako korepetitor a dirigent opery brněnského Národního divadla a pak dlouho v rozhlase, kde převzal vedení zprvu malého orchestru, kterému však díky jeho schopnostem byly z pražské centrály svěřovány stále náročnější domácí i zahraniční novinky. Příliv hudebníků ze zabraných území v roce 1938 mu umožnil založit v brněnském rozhlase symfonický orchestr. Od roku 1941 s ním Bakala pořádal velmi navštěvované abonentní koncerty s ryze českým programem. V roce 1956 stál u zrodu Státní filharmonie, která vznikla sloučením rozhlasového orchestru a Symfonického orchestru kraje brněnského. Díky němu se stala našim předním tělesem zaměřeným na soudobou hudbu. K jeho dalším zásluhám patří dlouholetá péče o Vachův sbor moravských učitelek a především prosazení Janáčkova symfonického odkazu v soustavném interpretačním výkladu, jenž se stal základem brněnské janáčkovské tradice a nadlouho závazným vzorem. Břetislav Bakala proslul nejen jako dirigent, ale i jako klavírní interpret a autor sborů, komorních skladeb a úprav lidových písní.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307