Ferdinand Stiebitz

7. 7. 1894 Velvary

Na otázku jednoho poválečného dotazníku, jaké má osobní záliby, odpověděl tento klasický filolog evropského formátu, že nemá jiné záliby kromě práce ve svém oboru.

Narodil se jako čtrnácté dítě velvarského cukráře. Na Filozofické fakultě UK vystudoval klasickou filologii.
Překládal už jako student gymnázia, brzy začal dodávat scénické úpravy antických textů i pro pražská divadla. Velkým úspěchem byl překlad Eurípidovy tragédie Médeia pro Národní divadlo. V roce 1922 získal Stiebitz doktorát na Masarykově univerzitě v Brně a natrvalo se tu usídlil. Zpočátku učil na klasickém gymnáziu a působil jako lektor staré řečtiny na filozofické fakultě. V roce 1936 se stal profesorem klasické filologie, přednášel i starověké dějiny a byl děkanem filozofické fakulty. Zabýval se mluvnicí klasických jazyků, odborným výkladem děl antických autorů a Nového zákona, vlivem antických literatur na české písemnictví i starověkou biologií. Několik generací studentů používalo Stručné dějiny řecké literatury (1936) a Stručné dějiny římské literatury (1938), naše vůbec první dějiny antických literatur. Jako překladatel uvedl Stiebitz do českého literárního prostředí jako první celou řadu starořeckých i římských děl – překlady Sofokla, Eurípida, Aristofana, věnoval se ale i poezii a próze. F. Stiebitz byl ve svém oboru odvážným experimentátorem a novátorem. Při překládání sice uznával potřebu kázně, ale zároveň žádal, aby básnický výraz a divadelní texty odpovídaly současnému literárnímu vkusu. Svým moderním výrazem a uměleckou formou zahajují jeho překlady nové období našeho překladatelství z klasických jazyků.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307