František Kalivoda

9. 4. 1913 Brno – 18. 5. 1971 Brno

Patří k nejpozoruhodnějším osobnostem brněnské kultury 30. – 60. let 20. století. Už v mládí vynikl jako nadaný a mnohostranný mediátor brněnské avantgardy schopný vzájemně propojovat nejrůznější aktivity, obory a osobnosti, ale působil také jako filmový kritik, redaktor, editor, typograf a architekt.

Už za studia na České vysoké škole technické v Brně se stal vedoucím sekce Film a foto brněnské Levé fronty. Spolupracoval s firmou Bohuslava Fuchse AKA, zaměřenou na výrobu bytových doplňků. Jeho první architektonickou zakázkou byla v roce 1936 vila pro tanečníka a choreografa Iva Váňu Psotu. Výrazněji než architekt se však Kalivoda ve 30. letech prosadil jako autor filmových rubrik několika brněnských časopisů (Středisko, Měsíc, Index, Forum). Ekran a Telehor, periodika pro moderní kinematografii a fotografii, jejichž úvodní a jediná čísla vydal Kalivoda vlastním nákladem, patřily k nejvýraznějším projevům brněnské avantgardy třicátých let. V oblasti grafické úpravy se držel zásad konstruktivistické a funkcionalistické typografie, charakteristické pro avantgardní časopisy. Na počátku 60. let inicioval diskusi o rekonstrukci a smysluplném využití vily Tugendhat, a díky jeho vlastním aktivitám i snahám dalších odborníků se v roce 1963 docílilo zapsání vily do seznamu kulturních památek. Rekonstrukce byla však v časech normalizace odložena. V roce 1970 byl František Kalivoda hlavním iniciátorem oslav 100. výročí narození Adolfa Loose.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307