Jan Helcelet

2. 1. 1812 Dolní Kounice – 19. 2. 1876 Brno

„A co se týká nás dvou? Nuž, jak to mám vyřknouti, nemaje to sám ještě u sebe jasné. Předně dle mínění mého nepotřebuješ se za onu noc styděti, neboť i já jí nelituju. Jen prosím Tě nezažehnávejme toho malého okřídlence hned věrností! “ Kdo by neznal toto lehce cynické vyznání z dopisu Jana Helceleta Boženě Němcové.

Jan Helcelet se narodil v Dolních Kounicích, kam se jeho předkové přistěhovali ze Švýcarska. Vystudoval gymnázium v Brně a filozofii ve Vídni, kde navštěvoval rovněž lékařskou fakultu. Krátce pracoval jako lékař v brněnské nemocnici, současně působil na univerzitě v Olomouci. Od roku 1849 přednášel národohospodářství na technickém učilišti v Brně. Se svou rodinou bydlel v domě svého tchána na dnešní Orlí ulici čp. 492. Ve veřejném životě se jeho jméno objevilo už v revolučním roce 1848, kdy byl oporou Slovanské strany moravské. Na konci padesátých let předsedal Cyrilometodějskému spolku a redigoval národní kalendář Koleda, kde mimo jiné otiskoval pohádky a povídky Boženy Němcové. Helceletova podpora jí vynesla uznání v literárních kruzích i větší existenční jistotu a oběma krátký intenzivní milostný vztah. V letech 1861–73 zasedal na Moravském zemském sněmu, byl i poslancem Říšské rady. V roce 1862 došlo v Brně z jeho iniciativy ke vzniku první sokolské jednoty na Moravě. Jan Helcelet zemřel 19. února 1876 v Brně a pochován je na zdejším Ústředním hřbitově pod náhrobkem sochaře Torelliho podle návrhu Theophila Hansena.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307