Jan Křtitel Rudiš

26. 5. 1817 Staré Brno

„On to byl, jenž neznaje žádných ohledů osobních, nezvratně podržel za cíl svého snažení toliko vlast a umění, a tak možným učinil, aby nám i s jeviště zaznívaly sladké zvuky našeho jazyka!” (Moravská orlice, 5.11.1869)

Vyučil se u otce stolaře a praxi získal v několika zemích Evropy. Od roku 1843 žil trvale v Brně. Přestože vyrůstal v německojazyčném prostředí, horlivě podporoval rozvoj českého kulturního života. V roce 1866 při návštěvě císaře v Brně tlumočil například žádost o zřízení českých středních škol v Brně. Od mládí tíhl k umění, byl dobrý houslista a zajímal se o divadlo. Tento zájem ho přivedl k myšlence založit ochotnické divadlo. Vybudoval vlastním nákladem scénu ve svém domě. Založení divadla věnoval pozornost tisk, který přinášel zprávy o úrovni her a výkonu herců. Pozornost poutala hlavně opona, kterou namaloval známý brněnský malíř Josef Zelený, který se inspiroval motivy Královéhradeckého rukopisu. Poměrně omezený okruh návštěvníků nutil soubor k uvádění stále nových kusů. Oproti ostatním ochotnickým spolkům se právě v tomto původně domácím divadle brzy setkávaly všechny vrstvy českého obyvatelstva, včetně členů předních brněnských měšťanských rodin. Existenci divadla trvající necelé dva roky ukončily provozní a finanční těžkosti. Podpoře českého kulturního života se však Rudiš věnoval až do své smrti. Stál u zrodu Českého čtenářského spolku i Besedního domu. Vynikal však i ve své profesi – byl vyznamenán na Národopisné výstavě v Praze (1888) i na výstavách ve Vídni a Paříži.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307