Jan Petr Cerroni

16. 5. 1753 Uherské Hradiště

Z tzv. Cerroniho sbírky těží vědci a instituce dodnes. Kolik toho však většina z nás ví o tomto sběrateli, bez jehož badatelského nadšení bychom zdaleka neměli tolik cenných informací o Moravě před rokem 1800?

Do Uherského Hradiště se jeho otec – italský obchodník – přistěhoval z Lombardie. Cerroni vystudoval nejdříve filosofii v Olomouci a pak práva ve Vídni. Od roku 1789 působil jako sekretář moravsko-slezského gubernia v Brně. O pět let později byl díky svým mimořádným znalostem historie a literatury pověřen cenzurou knih a inventarizací klášterních archivů na Moravě a ve Slezsku. Tuto funkci zastával až do své smrti. K sběratelství ho podnítila snaha zachránit z fondů klášterních knihoven před vandalstvím co nejvíc významných listin, rukopisů i knižních publikací. Zasloužil se o to, že se na Moravě archivy zrušených klášterů uchovaly snad ve větší úplnosti než v Čechách. Kvůli podezření z nelegálnosti některých akvizic však začal později sbírat místo knih rytiny a stal se z něho i v tomto oboru znamenitý odborník. Ve své době byl považován za největšího znalce dějin Moravy a udržoval korespondenci s předními vzdělanci – s Josefem Dobrovským nebo s olomouckým profesorem práv Josefem Vratislavem Monsem. Vydal mimo jiné slovník moravských spisovatelů, ale jeho významnější dvacetisvazková Bohemia litterata zůstala jen v rukopise. Po Cerroniho smrti se jeho synovec Jakub Czikann pokusil sbírku rozprodat, ale naštěstí došlo jen na mince a grafiky a listinná sbírka zůstala v Brně.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307