Josef Berg

8. 3. 1927 Brno

„Má-li Brno jakýsi zvláštní kulturní statut, punc specifického genia loci, v němž kvete svéráznost a nekonformita, je to podpořeno do velké míry i působením Josefa Berga, který byl s tímto městem silně spjat... Snad vše, čím dnes Brno žije, bylo už nějakým způsobem u něho naznačeno.” (Jaroslav Šťastný)

Josef Berg

 

Absolvoval brněnskou konzervatoř v kompoziční třídě Viléma Petrželky a současně navštěvoval přednášky z hudební vědy na Masarykově univerzitě. Vycházel z moravské národní hudby a z díla Leoše Janáčka, ale postupně si vytvořil svůj vlastní osobitý styl obohacený principy a kompozičními technikami soudobé hudby. Podílel se na založení hudebního sdružení Skupina A, zaměřeného na šíření nových hudebních směrů. Složil řadu děl pro neobvyklé nástrojové sestavy a vytvořil nový žánr komorní opery, pro který sám psal libreta. Pro Mahenovu činohru Státního divadla v Brně složil množství scénických hudeb, které převyšovaly běžnou praxi a stávaly se rovnocennými složkami inscenací. Svými parodistickými vystoupeními a happeningy se skladatelem Aloisem Pińosem vtiskl v 60. letech brněnské hudební scéně značnou dávku humoru. Josef Berg byl značně nestandardní osobnost s nečekanými nápady a mnohostrannými zájmy. Měl nejen hudební, ale i literární talent. Psal texty do zásuvky, ale i komentáře, recenze a fejetony do brněnské Rovnosti.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307