Josef Hrabák

3. 12. 1912 Brno – 6. 8. 1987 Brno

Josef Hrabák byl literárním historikem, kritikem a teoretikem, komparatistou, profesorem české i slovenské literatury a vedoucím Ústavu české a světové literatury v Brně.

Odmaturoval v roce 1931 na reálném gymnáziu na Starém Brně, poté studoval francouzštinu a češtinu na místní Filozofické fakultě, a to jako žák Bohumila Havránka, Arne Nováka, Romana Jakobsona a dalších významných osobností. Roku 1931 debutoval v časopise Středisko, první odborná práce mu byla otisknuta o čtyři roky později v časopise Věstník Matice opavské. Publikoval i v jiných časopisech, například v periodiku Slovo a slovesnost, Slavia, Host do domu, Česká literatura, Tvorba, Literární měsíčník a v dalších. Některé dokonce sám redigoval – kupříkladu List Sdružení moravských spisovatelů, Listy filologické a Českou literaturu. Soustavné kritické činnosti se věnoval v deníku Rovnost. Nebyly mu ale cizí ani zahraniční časopisy.

Po získání titulu PhDr. učil na středních školách a v roce 1937 se stal členem Pražského lingvistického kroužku. V roce 1953 získal titul DrSc. Od té doby až do roku 1978 působil, mimo jiné, na FF UJEP v Brně jako profesor české literatury, později byl děkanem a vedoucím katedry. Ačkoliv roku 1978 odešel do důchodu, jeho akademická činnost tím neustala, publikoval i nadále. Jeho spisy jsou dodnes cenným podkladem pro studenty českého jazyka. Podobnou životní cestu zvolila i jeho dcera, uznávaná lingvistka, Marie Krčmová.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307