Karel Otto Hrubý

15. 5. 1916 Vídeň – 19. 7. 1998 Senotín

Jeho snímky krajiny i městského prostředí patří k tomu nejlepšímu v naší černobílé fotografii, dovedl však nacházet výtvarné hodnoty i ve stavebních konstrukcích, průmyslových zařízeních a v lidech s nimi spojených.

V polovině 30. let odešel do Prahy studovat práva, která nedokončil z důvodu uzavření českých vysokých škol. Vedle studia se věnoval i svému velkému koníčku – jazzové hudbě. Za protektorátu hrál tři měsíce s jedním pražským orchestrem v kavárně Savoy v Brně, kam se po událostech roku 1938 přestěhovala jeho rodina. Fotografické počátky K. O. Hrubého spadají do jeho raného dětství. Po válce nastoupil jako fotoreportér v Rovnosti, pak se stal kameramanem u Čs. státního filmu Brno, působil v redakci časopisu Květy i jako fotograf ve Státním divadle v Brně. V roce 1952 přijal místo profesora fotografie na Vyšší škole uměleckého průmyslu, pozdější Škole uměleckých a průmyslových řemesel v Brně, kde setrval až do roku 1977. Zároveň se nadále zabýval technickou fotografií a reportáží pro nejrůznější závody a instituce. V roce 1959 založil spolu s Adolfem Kroupou a Vilémem Reichmannem první stálou fotografickou síň v Československu – Fotografický kabinet J. Funkeho v Domě pánů z Kunštátu. O 6 let později stál u zrodu skupiny VOX a v roce 1969 spoluzakládal Svaz českých fotografů. Ač se prosadil především jako reportér, za hodnotnější pokládal své dílo věnované krajinářské fotografii a ztvárnění krajiny se mu stalo téměř celoživotní vášní.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307