Marie Steyskalová

24. 1. 1962 Brno

Nepřijde nazmar, co dáte dětem. To bylo krédo významné brněnské vychovatelky, učitelky a organizátorky ženského sociálního hnutí Marie Steyskalové.

Marie Steyskalová se narodila jako osmé z 10 dětí. Její otec byl učitel, působil i jako ředitel a správce Útulku pro zanedbanou mládež a velmi brzo zemřel. Matka, aby uživila početnou rodinu, se v Praze vyučila porodní bábou a odjela s dětmi do Vídně. Ve Vídni Marie vystudovala Státní ústav ku vzdělávání učitelek u sv. Anny. Působila pak na několika německých školách po celé Moravě, přičemž se aktivně zapojovala i do českého společenského života. V roce 1899 byla dosazena na českou dívčí měšťanskou školu v Valašském Meziříčí. Kvůli zdravotním potížím však musela záhy odejít do předčasné penze a přišla i o svého dlouholetého přítele, který se odmítl oženit s nemocnou ženou. V roce 1900 se stala jednatelkou a o další dva roky později ředitelkou Ústřední moravské útulny ženské, určené svobodným matkám, kterou v roce 1899 v Brně založila Eliška Machová. Útulna původně sídlila na Panské ulici, v roce 1904 se přestěhovala do nově postavené budovy na Falkensteinerově (dnešní Gorkého) ulici č. 35. Marie Steyskalová rozšířila instituci ještě o ubytovnu pro opuštěné děti. Zemské subvence však ani zdaleka nepokrývaly náklady na provoz. Často se stávalo, že se na oběd pro svěřence skládali zaměstnanci. Steyskalová proto pořádala vystoupení s dětmi a různé vzdělávací akce, přispívala z vlastních honorářů za články v novinách a podařilo se jí vytvořit i síť významných podporovatelů. Kromě domova zřídila pro děti ještě několik ozdravoven včetně dětské kolonie v jugoslávské Crikvenici.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307