Matěj Mikšíček

3. 2. 1815 Toužín u Dačic

„Hezký veršík anebo podařený distichon býval mu milejší nad všechen prozaický mamon světa tohoto.” (Bublinka ze života moravského)

Matěj Mikšíček

 

Vzdělával se postupně ve Znojmě, Hradci Králové, Litomyšli a ve Vídni. V Pešti, kde absolvoval jeden ročník filozofie, se spřátelil s mladou slovenskou inteligencí.
V Brně, kde vystudoval další ročník, se sblížil s předními osobnostmi českého kulturního života, především s F. M. Klácelem a s J. Ohéralem, s nímž inicioval česká divadelní představení v městském divadle. Jako novinář přispíval do mnoha časopisů. V roce 1845 přesvědčil Ohérala a Klácela k založení literárně-politického časopisu Týdeník. Pro svůj radikalismus se v  brněnských vlasteneckých kruzích stal brzy známou osobností. V roce 1852 získal místo úředníka Severní dráhy, od roku 1865 až do své smrti žil v Brně. Jeho žena Veronika roz. Vrbíková byla přítelkyní Boženy Němcové, členkou Klácelova Českomoravského bratrstva a posléze starostkou ženského vzdělávacího spolku Vesna. Nelze opominout ani Mikšíčkovu sběratelskou činnost. Z jeho čtyřsvazkové Sbírky pověstí moravských a slezských čerpali mnozí další sběratelé a upravovatelé lidové slovesnosti. Do knížky pamětí Bublinka ze života moravského Mikšíček uložil mnoho cenných svědectví a postřehů o osobnostech a událostech moravského kulturního života 30. a 40. let.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307