Michal Ranný

30. 7. 1946 Brno – 6. 2. 1981 Prahastaveb

Jan Preisler, Josef Šíma a Jiří John učinili svým dílem rozhodující krok od okouzleného popisování přírody směrem k pokusu vcítit se do univerzálních zákonů a rytmu světa. Právě na jejich odkaz navázal Michal Ranný, když na plátna a do skicáků nanášel své neokázalé náměty.

V šedesátých letech studoval na pražské AVU. Během svých studií absolvoval několik pobytů v zahraničí — největší dojem na něj učinil francouzský ostrov Belle Ile. Odtud pramení jeho zaujetí horizontálními křivkami. Motiv skal, pobřeží a moře ho pak provází až do smrti. Od samého počátku se u něj projevuje sklon ke střídmosti vyjadřovacích prostředků a neklidný rukopis. Od poloviny šedesátých let postupně mizí z jeho prací rozpoznatelnost krajin, které se mění v abstraktní znak. Michal Ranný se dožil sotva třiceti pěti let. Nestačil už tedy překročit pomyslnou hranici, která obvykle rozděluje dráhu umělce na dvě základní vývojová období: na věk hledání a na věk zralosti. Jeho tvorba však zanechala výraznou stopu v dějinách moderní české malby. Na jeho počest uděluje Moravská galerie v Brně významným českým umělcům Cenu Michala Ranného.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307