MILOSLAV IŠTVAN

2. 9. 1928 Olomouc – 26. 1. 1990 Brno

Miloslav Ištvan byl hudební skladatel a klavírista. Začal se hudebně vzdělávat ve svých 12 letech, a to u Františka Maxiána ve hře na klavír. Sám následně zkoušel komponovat. Jeho další hudební kroky na gymnáziu vedli, rovněž soukromě, František Suchý a Vilém Petrželka. Od roku 1948 se věnoval studiu kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde se vzdělával pod dohledem Jaroslava Kvapila až do roku 1957. S JAMU byl svázán celý život Miloslava Ištvana. Po absolutoriu začal na škole pracovat jako odborný asistent a následně, od roku 1966 až do své nečekané smrti v roce 1990, i jako docent.

Jeho kompoziční styl byl silně ovlivněn moravskou lidovou hudbou, tvorbou Bély Bartóka, Leoše Janáčka a Sergeje Prokofjeva. Svůj zájem směřoval také k etnické hudbě a dokonce k pop music. V jeho díle tak můžeme nalézt i skladby elektroakustické a skladby pro bicí nástroje. Za vrchol jeho tvorby se dá, mimo další kvalitní díla, považovat postmoderní oratorium Já, Jakob z roku 1968. Právě zde můžeme slyšet propojení operního a popového zpěvu a navíc i češtinu spolu s hebrejštinou. Významnou osobností byl také v oblasti scénické hudby.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307