Mojmír Kyselka

16. 7. 1902 Ořechov – 5. 11. 1974 Brno

Architekt Mojmír Kyselka starší se narodil 16. července 1902 v Ořechově u Brna v rodině ředitele školy. Studium architektury a pozemního stavitelství absolvoval na České vysoké škole technické v Brně (profesoři Králík, Liebscher, Fischer a Sýřiště) a jeho práce obsáhla tři různá období s výraznými kulturními i politickými zlomy.

Mojmír Kyselka

Rodinné domy projektoval a realizoval od roku 1927. Jeho vlastní architektonická tvorba byla záhy omezována povinnostmi urbanistického úředníka, když začal v roce 1928 pracovat pro Magistrát města Brna na pozici vrchního technického rady regulačního referátu města. Zároveň zde působil v projektové kanceláři řízené Bohuslavem Fuchsem a Jindřichem Kupošem. Řada Kyselkových návrhů, doporučení a rozhodnutí se realizovala – tvůrčím, ale anonymním způsobem.

Význam měl například jeho regulační návrh na nezastavění některých klíčových pozemků, které tím zůstaly zachovány pro hodnotnější stavby v budoucnosti.

V první etapě tvořil pod vlivem funkcionalismu (Masarykova česká obecná škola v Brně – Černých Polích, 1930–31). Později, v druhé polovině 30. let, přešel k organické architektuře s regionálními rysy (Dvořákova chata na Brněnské přehradě, 1938–39). V poválečném období působil jako vedoucí oddělení územního plánu. Podílel se na úpravách Ponávky či na rekonstrukci Domu pánů z Kunštátu (1955). Tvářnost města ovlivnil i drobnými návrhy, jako je například kašna z mrákotínské žuly (1949) na Obilním trhu. Zemřel 5. listopadu 1974.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307