Oskar Poříska

12. 9. 1897 Brno

Do širšího povědomí se dostal autor mnoha pozoruhodných a dodnes moderně působících staveb hlavně díky kauze týkající se záchrany originálního, ale přece jen méně významného díla – čekárny pouličních drah na Obilním trhu z roku 1926. Jiná z jeho čekáren, legendární „Hříbek” na náměstí Svobody, vzal zbytečně za své už v roce 1965.

Absolvoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství. V letech 1925–37 pracoval jako městský architekt na Stavebním úřadě města Brna a spolu s Bohuslavem Fuchsem, Jaroslavem Gruntem a dalšími stál u zrodu nového funkcionalistického charakteru městských veřejných i provozních staveb. Jeho tvorbu charakterizovala čistota a neotřelé výtvarné řešení. V souvislosti s Výstavou soudobé kultury v Československu navrhl městskou výstavní ubytovací kancelář před hlavním nádražím (dnes Čedok). 30. léta byla v jeho díle poznamenána především návrhem rozsáhlého souboru Sociálních ústavů města Brna s nemocnicí a byty v Bohunicích, ale i sociální výstavbou. Náročnější bydlení představovaly městské bytové domy pro Falkensteinerovu nadaci, realizované na Moravském náměstí. V roce 1937 vznikla jedna z nejcharakterističtějších moderních staveb brněnského centra, obchodní a bytový dům Convalaria na nároží České a Veselé ulice. První cenu získal v soutěži za lázeňské centrum Luhačovic, pro něž navrhl jednotnou urbanistickou skladbu, která respektovala Jurkovičovy stavby a dále domýšlela prostorové možnosti místa. Luhačovice se staly jeho životním dílem.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307