prof. PhDr. Vladimír Úlehla

16. 7. 1888 Vídeň – 3. 7. 1947 Brno

Narodil se 16. července 1888 ve Vídni do rodiny Josefa Úlehly, který byl významným moravským pedagogem. Tak jako vedl žáky, tak vedl otec i svého syna k zájmu o přírodní vědy s výrazným zaměřením na biologii. Po své matce Emmě získal hudební vlohy a dlouho váhal, kterou životní cestou se má vydat. Rozhodl se pro biologii.

prof. PhDr. Vladimír Úlehla

Po gymnaziálních studiích studoval rostlinnou fyziologii na Filozofické fakultě ve Štrasburku, kde v roce 1911 získal doktorát. Jeho slibnou vědeckou kariéru přerušila válka. A kvůli nepodloženému udání ji mohla i skončit. Na tuto situaci před soudem zareagoval i jeden z jeho vyučujících příznačnou poznámkou: „Stane-li se PhDr. Vladimíru Úlehlovi jakákoliv křivda, utrpí tím nejen rakouská, ale i světová věda.“ V roce 1921 byl Vladimír Úlehla jmenován mimořádným profesorem fyziologie rostlin a ředitelem Ústavu pro fyziologii rostlin na Masarykově univerzitě. Během příštích let vybuduje takřka z ničeho renomovaný ústav a vytvoří vlastní vědeckou školu. K tomu se v letech 1927–28 podílí na přípravách a instalaci výstavy o vědě, kultuře a vysokém školství na Výstavě soudobé kultury v Československu. Zájem o lidovou kulturu stál za ustavením studijního sdružení „Velká“, jehož jedním z výstupů byl etnografický snímek Mizející svět (1933). Ve 30. letech psal popularizační texty do Lidových novin a vedle odborných článků ze svého oboru vydal mj. publikaci Živá píseň. Po válce inicioval založení strážnických slavností. Dne 3. července 1947 umírá v Brně.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307