Valentin Falkensteiner

4. 12. 1800 Brno – 7. 5. 1884 Brno

Valentin Falkensteiner byl významný brněnský podnikatel a mecenáš, který se celý život aktivně zabýval péčí o sociálně slabé a jako člen zastupitelstva se také podílel na správě města.

Valentin Falkensteiner

Narodil v Brně do německy orientované rodiny. Po vyučení pracoval jako příručí ve strýcově obchodu. Od roku 1829 pak vedl vlastní obchod s koloniálním zbožím a barvami v dnešní Masarykově ulici. Značné jmění mu však přinesla teprve cihelna nacházející se na dnešním Úvoze, kterou zakoupil v roce 1857. Od roku 1861 až do své smrti působil v městském zastupitelstvu. Po jeho smrti v roce 1884 byla podle znění podnikatelovy závěti zřízena nadace, která měla spravovat jeho nemalé jmění a poskytovat prostředky na dobročinné účely. Zdrojem jejího financování byly cenné papíry a nájemné ze sedmi domů v centru města, které nadace vlastnila. Valentin Falkensteiner měl značné sociální cítění, a proto již během svého života inicioval vznik nadace nesoucí jeho jméno a poskytující finanční podporu školákům a studentům, chudým, slepým a nemocným a přispívající na výstavbu různých institucí. Jednou z největších realizací byl sirotčinec nacházející se na dnešní ulici Gorkého (dříve Falkensteinerovy). Budova sirotčince je v současné době využívána Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Po druhé světové válce bylo jména Valentina Falkensteinera postupně zapomínáno, jeho nadace zrušena a ulice přejmenována.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307