Vincenc Brandl

5. 4. 1834 Staré Brno

„Jsme teprve na začátcích materialismu, ale připusťme, aby mohutněl a panství si dobyl, pak budoucnost ve strachu a hrůze užasne, až kliditi bude dračí setbu /.../ Vyučujte mládež, že člověk nemá ducha nesmrtelného, že jen jedná jako zvíře, jsa hnán pudem, a zhrozíte se, co všechno ten pud vykoná.“

Narodil se jako páté dítě česko-německých rodičů, kteří byli ve službách augustiniánského kláštera. Po studiu na univerzitě ve Vídni nastoupil jako profesor historie na německé městské reálce na Starém Brně. Tam ale dlouho nepobyl, protože už v roce 1871 byl jmenován moravským zemským archivářem. Prý pro „skvělé vlastnosti ducha i stinné stránky záhadné povahy“, ale především pro svůj vliv na veřejný život na Moravě byl nazýván „moravským papežem“. V Brně snad neexistoval český vlastenecký spolek, jehož by Brandl nebyl spoluzakladatelem, činitelem nebo podporovatelem. Podílel se na založení listu Moravská orlice a byl poslancem zemského sněmu moravského, kde zastával státoprávní spolunáležitost Čech, Moravy a Slezska. Připravil kritická vydání několika písemných památek předbě lohorské doby, psal studie o právní historii Českého království a životopisy významných osobností. Největší popularitu u veřejnosti si však získal česky psanou vlastivědou.

Kniha pro každého Moravana a obhajováním názoru, že centrem Velkomoravské říše byl moravský Velehrad.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307