Vladimír Groh

26. 1. 1895 Holešov na Moravě

Jeho jméno nesou ulice v Brně i v Holešově. Mají ale Brňané dostatečné povědomí o zásluhách a hrdinství muže, jehož život byl násilně ukončen před 75 lety?

Po gymnáziu v Brně studoval klasickou filologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1919 až 1920 také na Královské univerzitě v Římě. Působil jako středoškolský profesor na gymnáziích v Praze a v roce 1931 nastoupil jako řádný profesor starověkých dějin na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1936 až 1937 zastával funkci děkana Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Publikoval na 170 vědeckých studií, psal hesla do encyklopedií a vydal řadu učebních textů a knih. Byl členem Královské české společnosti nauk, Matice moravské, Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, Istituto di studi etruschi a Associazione romana di archeologia v Itálii. Studium antiky chápal jako obecně vzdělávací úkol, podobně jako první profesor klasické archeologie na UK Miroslav Tyrš, v jehož stopách kráčel jako vědec i jako nadšený funkcionář Sokola. Jako ctitel Tyršova odkazu usiloval o to, aby se Sokol stal oporou naší demokracie. Po okupaci Československa se zapojil do odboje. Působil ve skupině Obrana národa nebo v Petičním výboru Věrni zůstaneme. Byl ve spojení s cizinou pomocí vysílačky umístěné v Židenicích.

6. února 1941 byl zatčen a 30. 9. 1941 byl Stanným soudem v Brně odsouzen pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a tentýž den v Kounicových kolejích popraven.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307