KAM v Brně – brněnské kalendárium

V rubrice Brněnské kalendárium se budete pravidelně setkávat s osobnostmi, které zanechaly stopu na průběhu historie Brna nebo je k Brnu váže jakékoli pouto.

Všichni jubilanti odvedli ve svém oboru špičkové výkony, přesto ani po jednom z nich nenese jméno žádná brněnská ulice. Možná, že by ale o takovou poctu ani nestáli.

František Kožík
16. 5. 1909 Uherský Brod

V Brně strávil šestnáct let a vepsalo se mu hluboko do srdce. Zažil tu první lásky, sportovní dojmy z Pisárek i ze sokolského stadionu, studia, divadelní zkušenosti, opojení rozhlasem, seznámení s Mahenem, Václavkem, Nezvalem.

Josef Berg
8. 3. 1927 Brno

„Má-li Brno jakýsi zvláštní kulturní statut, punc specifického genia loci, v němž kvete svéráznost a nekonformita, je to podpořeno do velké míry i působením Josefa Berga, který byl s tímto městem silně spjat...

Jaroslav Král
5. 12. 1883 Malešov u Kutné Hory

„Sympatická je nevíra tohoto umělce v krásno běžné, malované i omalované, populární a snadno prodejné, vykřičenou, úsměvně líbivou, sentimentální estetickou hodnotu.” (Bohumil Markalous)

Matěj Mikšíček
3. 2. 1815 Toužín u Dačic

„Hezký veršík anebo podařený distichon býval mu milejší nad všechen prozaický mamon světa tohoto.” (Bublinka ze života moravského)

21. 2. 1947 Brno-Řečkovice

„Mě táhla ulice, štatl, lověna a kocóři, plotna v Kéniku a staří plotňáci. Jejich vzpomínky, hlášky, hantec a kamošství. Tata patřil mezi ně. Byl to on, kdo mě seznámil s Frantó Česalem a dalšíma zápasníkama a silákama.

11. 2. 1907 Prostějov

„Ptáš-li se tedy, co je pravda, zde vezmi odpověď: zač vším, co máš a co jsi, dovedeš ručit. Neptej se proto, co je pravda; ale ptej se: zač dovedu ručit? Zač vlastně ručím?”

12. 2. 1897 Fryšták

Vypadal v každém okamžiku – snad i doma v pyžamu – jako šéfdirigent velkého orchestru, zvlášť když mu ve zralých letech začaly jeho vlasy tvořit charakteristickou aureolu:

10. 1. 1897 Čáslavice u Třebíče

„Měl jsem Václavka rád, a on, doufám, i mne,” napsal Václav Černý, který s ním přes názorové rozdíly udržoval mnohaleté přátelství. Pro filosofa J. L. Fischera, spolupracovníka z Indexu, byl Václavek „jedním z nejčistších zjevů”, s nimiž se kdy setkal.

6. 4. 1693 Brno

Jan Jiří Etgens patří mezi první významné malíře počátků rozvoje barokního malířství na Moravě. Ve svém rodišti a působišti Brně dosáhl výsadního postavení i proto, že ve své době neměl mezi brněnskými malíři sobě rovného konkurenta.

24. 1. 1962 Brno

Nepřijde nazmar, co dáte dětem. To bylo krédo významné brněnské vychovatelky, učitelky a organizátorky ženského sociálního hnutí Marie Steyskalové.

Marie Steyskalová se narodila jako osmé z 10 dětí. Její otec byl učitel, působil i jako ředitel a správce Útulku pro zanedbanou mládež a velmi brzo zemřel.

Stránky

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307