KAM v Brně – brněnské kalendárium

V rubrice Brněnské kalendárium se budete pravidelně setkávat s osobnostmi, které zanechaly stopu na průběhu historie Brna nebo je k Brnu váže jakékoli pouto.

Všichni jubilanti odvedli ve svém oboru špičkové výkony, přesto ani po jednom z nich nenese jméno žádná brněnská ulice. Možná, že by ale o takovou poctu ani nestáli.

Eduard Milén
18. 3. 1891 Frýdštejn – 19. 5. 1976 Brno

Eduard Milén (vl. jménem E. Müller), malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a spolutvůrce meziválečné prestiže Lidových novin, patří do početné skupiny tvůrčích osobností, které pocházely z Čech, ale své působiště nalezly v Brně. Jeho rozličné podoby zachytil ve svých litografiích.

Michal Ranný
30. 7. 1946 Brno – 6. 2. 1981 Prahastaveb

Jan Preisler, Josef Šíma a Jiří John učinili svým dílem rozhodující krok od okouzleného popisování přírody směrem k pokusu vcítit se do univerzálních zákonů a rytmu světa. Právě na jejich odkaz navázal Michal Ranný, když na plátna a do skicáků nanášel své neokázalé náměty.

Theophil Hansen
13. 7. 1813 Kodaň – 17. 2. 1891 Vídeň

V roce 1852 se Brno stalo otevřeným městem a brzy na to začala z bývalého nezastavěného hradebního pásu vyrůstat okružní třída. Její podobu výrazně ovlivnil dánsko-norský architekt Theophil Hansen, možná jeden z pěti největších a nejpozoruhodnějších tvůrců své doby.

Jan Helcelet
2. 1. 1812 Dolní Kounice – 19. 2. 1876 Brno

„A co se týká nás dvou? Nuž, jak to mám vyřknouti, nemaje to sám ještě u sebe jasné. Předně dle mínění mého nepotřebuješ se za onu noc styděti, neboť i já jí nelituju. Jen prosím Tě nezažehnávejme toho malého okřídlence hned věrností! “ Kdo by neznal toto lehce cynické vyznání z dopisu Jana Helceleta Boženě Němcové.

Ester Krumbachová
(12. 11 1923, Brno – 13. 1 1996, Praha)

Na pozadí českého filmového zázraku stála žena. Jmenovala se Ester Krumbachová a narodila se 12. listopadu 1923 v Brně.

Ester vystudovala obor užité malby a grafiky na brněnské Škole uměleckých řemesel. Začínala jako divadelní kostýmní výtvarnice.

Jan Lauschmann
(1. 4 1901, Roudnice nad Labem – 1. 1. 1991, Brno)

Významný český fotograf slaví letos hned dvě jubilea – 115. výročí narození a 25. výročí úmrtí, které si právě připomínáme.

Jan Lauschmann nebyl brněnským rodákem – narodil se v Roudnici nad Labem, ale od roku 1925, kdy přešel jako technik do továrny na výrobu fotografických papírů Neobrom, se Brno stalo natrvalo jeho bydlištěm a působištěm. Fotografovat začal už v 11 letech.

Josef 
Nebehosteny
(8. 8. 1852, Vídeň – 12. 1. 1921, Brno)

V letech 1870–72 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Po studiích absolvoval stáž v projekční kanceláři architektů F. Fellnera a H. Helmera.

Jejich ateliér se specializoval na budovy divadel na území celého Rakouska-Uherska a v roce 1881 angažoval Nebehostenyho jako provádějícího architekta nového Městského divadla v Brně. Když v roce 1883 Nebehosteny získal stavitelské oprávnění, zůstal již ve městě natrvalo.

Stránky

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307