Brněnské pivo

Když jsme minule psali o významu práce Františka Ondřeje Poupěte pro brněnské pivovarnictví, řekli jsme „a“ a nezbývá tedy, než doříci i zbytek. Pivo se jako všude v Čechách a na Moravě vařilo v Brně nejprve podomácku a pak v domech tzv. právovárečných. Dalšími velkými producenty oblíbeného nápoje byly kláštery a šlechta.

V Brně byl průkopníkem starobrněnský cisterciácký klášter, který už od roku 1325 držel pivovar, jenž byl součástí klášterních hospodářských budov. Tento pivovar nikdy nepodléhal pravomoci brněnských konšelů a vydržel až do josefínských reforem.Město Brno drželo svůj měšťanský pivovar v již zmíněné Starobrněnské ulici. Dnes z něho zůstal jen pěkně upravený starý pivovarský dvůr, do něhož můžete vejít přímo z

Brněnské pivo

nároží Starobrněnské a Šilingrova náměstí pod klenutím se znakem města Brna. Zpočátku celý pivovar tvořilo pět starých právovárečných domů, k nimž se postupně přikupovaly další. Jak píše Karel Kosař: „Posledním právovárečníkem byl Hans Kretschmerer, který v letech 1680 - 1686 provozoval svůj tzv. malý pivovar souběžně už s městským pivovarem.“ Městský pivovar produkoval na konci třicetileté války 80 várek ročně po 30 sudech, což městu vynášelo 15 000 zlatých. Fungoval až do 70. let 19. století. Protože však dosavadní produkce piva přestávala rozšiřujícímu se městu postačovat, nájemci klášterního pivovaru Josef Mandel a jeho zeť Herrmann Hayek dali v roce 1872 podnět ke stavbě nového moderního pivovaru v ulici V Hlinkách, tedy hned vedle bývalého klášterního pivovaru. Dodnes se tu nachází hlavní provoz podniku. Už tehdy se říkalo „Starobrněnský pivovar“ a „starobrněnské pivo“. Z pivovaru se v roce 1888 stal akciový a byl dále rozšiřován. Za zmínku stálo nepochybně zřízení pneumatické sladovny, dokončené v roce 1898. Sladovna byla první tohoto typu v bývalé monarchii a v provozu zůstala až do roku 1985.

Před 1. světovou válkou vařil starobrněnský pivovar světlé a černé pivo 10 %, ležák 11 %, březňák 12 %, světlé a černé 14 % (nazývalo se Kaiser Bier) a dokonce do r. 1932 i Porter 20 %. Pivo se v té době vyváželo do Polska, tehdejších Uher a do Rakous. Pivovar měl ve Vídni dva sklady, do nichž dodával denně až pět vagónů piva. A také likvidoval konkurenci.
První obětí byl podnik rodiny Braunerových v dolním konci Pekařské ulice. Pivovar stál v dnešním č. 80, dříve Starobrněnská hospoda, ale o mnoho dříve jeden z nejstarších hostinců Brna – U bílého kříže, který založil už v roce 1251 král Přemysl Otakar II. Hospoda padla v 19. stol. a nahradil ji pivovárek s výčepem nesoucím historický název s bílým maltézským křížem. Pivovar jako samostatný vydržel do r. 1903, kdy jej koupil jeho starobrněnský konkurent.

Málo Brňanů vůbec tuší, kde stál pivovar Moravia, přestože kolem paláce bratří Morgensternových, kteří byli jeho majiteli, jezdí tramvají č.1 do Králova Pole mnozí z nich. Dům s dlouhým červeným průčelím je situován do dnešní Štefánikovy a roh do Kotlářské ulice. V dobrodružných 90. letech tu vyrostl areál soukromého obchodního areálu, který překryl, byť nedokonale, zajímavou minulost. Bratři Morgensternové si ke své sladovně koncem 19. století přistavěli pivovar. Následně ho převzala nově vzniklá firma Akciová společnost Moravia, pivovar a sladovna v Brně. Největší rozkvět znamenala 20. léta, kdy se tu vystavovalo přes sto tisíc hektolitrů. Hospodářská krize však pivovar v r. 1933 přivedla k zániku. O rok později se pivo přestalo vařit na Pekařské ulici.

O něco déle vydržel pivovar bratří Tůmů neboli Novopramen založený v r. 1883 na tehdejší d´Elvertově třídě. Nyní je to Staňkova ul. – Ponava, ale po bývalé pivovarské slávě nenajdete ani stopy. Budovy byly zcela zbořeny a na jejich místě stojí činžovní dům. Posledním majitelem byl Karel Tůma, který byl v r. 1936 nucen ukončit činnost.

Výše zmíněná akciová společnost Moravia vlastnila kromě pivovaru Morgensternových nedaleko od něj další nemovitosti. Dnes už na ploše dnešních ulic Hoppovy, Dřevařské a Štefánikovy nenajdete nic. Vlastnil též budovy na dnešní Jugoslávské ulici, které také už nestojí. Konkurentem Starobrna přestala být Moravia v roce 1933. Z celé akciové společnosti zůstaly poté, co ji starobrněnský pivovar koupil za 17 mil. korun, v provozu jen pivovary Jehnice a Rájec nad Svitavou. Starobrno ovládlo pole, i když ne bez obtíží a stalo se podle výstavu největším pivovarem na Moravě.

Libor Vykoupil

 

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307