Herringův palác

Zeptejte se v Brně, koho chcete a pokud nenarazíte náhodou na archeologa, který tu v podzimních a zimních měsících let 1997/98 prováděl záchranný výzkum, nikdo neví, kde by hledal Herringův palác. Pokud přihodíte údaj náměstí Svobody č. 8, máte jakousi šanci, ale velká není. A to má přitom bývalý dům U zlaté lodi to štěstí, že přežil všechny peripetie, jimiž prošlo Velké náměstí a na rozdíl od nedalekého paláce Mitrovských zůstal stát.

Pro jistotu, aby nebylo mýlky, hovoříme o tom velkém domě mezi sovětskou knihou (dům Říkovských z Dobrčic) a palácem Omega dříve Domem nábytku. Dnes je sídlem Národního památkového ústavu.

Herringův palác

Původní osídlení paláce spadá do období lokace města v poslední třetině 13. století. Nejstarším spolehlivě doloženým majitelem domu byl Jan z Rohru, o němž prameny už v roce 1328 říkají, že byl městským rychtářem. Na plánu, který rekonstruuje stav k roku 1348, najdeme na místě dnešního domu dva. Pozemky ve středověku byly drahé, zvláště u hlavního náměstí a cena se odvíjela od jejich reprezentativní šířky do ulice. Proto třeba ve spořivém Nizozemí najdete tolik středověkých domů, které vyzývavě ční do značné výšky, ale jsou sotva širší než hotel Avion. Archeologové předpokládají, že i nejstarší dům na této parcele měl přinejmenším dvě nadzemní podlaží a byl pozoruhodný i tím, že byl faktický průchozí – z náměstí až do dvora. Pravděpodobně ve 14. stol. byl vystavěn další dvorní trakt.

Již jako románský byl tento dům ve svém jádře kamenný. V období gotické přestavby, kdy byl palác nazýván domem U zlaté lodi, se rozšířil od čela náměstí směrem dozadu. V renesanci byly zaklenuty suterénní prostory a barokní rekonstrukce znamenala přeměnu v palác dispozičním členěním velmi podobný dnešnímu. V 18. století byli majiteli Dietrichsteinové, kteří roku 1744 vykazují objekt, který měl 14 pokojů, dvě kuchyně, dva obchody, v zadním traktu pak konírny pro šest koní a místo pro kočáry. Hlavní proměnu prodělala stavba v 19. stol., kdy byl jejím vlastníkem Ernst Johann Herring. Ten ho zdědil po svém bezdětném strýci, Johannu Herringovi, podnikateli v důlním průmyslu. Ten už od roku 1802 doloval nedaleko Brna a je považován za zakladatele dnešní Zastávky u Brna (původně Segen Gottes - Boží Požehnání).

Jeho synovec získal roku 1836 spolu s majetkem asi 300 000 zlatých i dům, který se o sedm let později rozhodl zásadně přestavět. Vybral si k tomu Ludwiga Förstera, který se v té době stal čerstvě profesorem Akademie výtvarných umění ve Vídni a nastoupil tak dráhu velmi slavného a žádaného architekta. Förstera máme za jednoho z hlavních tvůrců vídeňské Ringstrasse, v Pešti postavil synagogu a v Brně navrhl restaurační pavilon v Lužáneckém parku, ale též slavný Kleinův palác na náměstí Svobody a budovu reálky v Jánské ulici vedle dnešního Centrumu. Palác Herringových na Velkém náměstí přestavěl důrazně, ale citlivě. neboť byl znám tím, že dokázal skloubit vlastnosti nových materiálů, eleganci i technický pokrok. V majetku rodiny Herringových zůstal pak dům do konce 20. let 20. století. Od nich budovu získala Česká eskomptní banka, od níž ji poněkud neprozřetelně v roce 1933 koupil židovský obchodník Leopold Blum. Když pak před hrozbou nacismu emigroval, byl jeho majetek zkonfiskován a od roku 1948 patří dům městu Brnu.

V letech 1997 až 2001 byl nákladně rekonstruován a z této doby pocházejí také podrobnější archeologické výzkumy, které tu prováděla Archaia. Zvenku byl zachován rizalit se šesticí oken dokládající Försterův vztah k benátské renesanci. Uvnitř pak zajímavé konstrukce (stropy, klenby), prostory (salóny piana nobile, efektní kamenná schodiště, konírna a kočárovna) či architektonické a umělecko-řemeslnické detaily. V opraveném Herringově paláci dnes sídlí brněnské odborné pracoviště Národního památkového ústavu. 

Vyhnul se tak osudu, který v době překotného rozvoje města na počátku 20. století potkal řadu budov v okolí. Tehdy byly asanovány historicky cenné domy, jako byl Kounicův palác (dnes budova Komerční banky), palác Dubských (rohový dům s bývalou jídelnou Sputnik na České a Středově ulici), Dietrichsteinský palác při ústí Rašínovy ulice nebo palác Mitrovských, který stál na rohu náměstí a Běhounské.

 

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307