I přišli do Brna salesiáni

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů stojí sice uprostřed městské čtvrti Žabovřesky, ale svým způsobem je dost nenápadný. To proto, že si jej nemáte jak všimnout. Nedominuje vysokému návrší ani neovládá rozsáhlý volný prostor kolem sebe. Je obklopen panelovými bytovými domy, na jižní straně je ohraničen řadou garáží, za nimiž vede silnice velkého městského okruhu. Zahlédnete jej z dopravního prostředku, ale prohlédnout si jej můžete teprve při cestě kolem, nejspíš z lávky nebo mostu vedoucího přes rychlodráhu.

I přišli do Brna salesiáni

Kostel si vás získá svým jednoduchým nevtíravým půvabem a přirozenými lidskými rozměry, bílá, oblá oáza klidu s vysokou štíhlou zvonicí netradičního křížového půdorysu. Budovy kostela, oratoře a domu komunity propojené na vnějším obvodu průběžným podloubím tvoří mělký oblouk, na jehož vnitřní straně se rozkládá malý dvůr a hřiště. Přestože jde o stavby staré ani ne čtvrtstoletí, působí, jakoby tu stály od pradávna. Vždyť také jejich tradice je starší. Nacházejí se na místě původní oratoře řádu salesiánů, která se začala budovat v roce 1939 a postupně se rozrůstala až do roku 1941, kdy v důsledku válečných omezení další výstavba nepokračovala. Přitom salesiáni začali v mladé republice působit již v roce 1927, kdy založili svůj dům ve Fryštáku u Holešova. Brzy postavili další ústavy v Ostravě, Ořechově a Praze. V roce 1939 dorazili i do Brna a obratem, vlastně za necelý rok se jim podařilo vybudovat fungující společenství. Pozemek v Žabovřeskách jim věnovala Kostelní jednota. Za necelý měsíc tu na podzim roku 1939 stála provizorní dřevěná kaple i s oratoří. Dispozice stavby vycházela z italské salesiánské tradice: budova se skládala z velké halové herny a malé kaple. Otevřením dřevěných vrat mezi těmito dvěmi částmi vznikal z haly dostatečně velký prostor pro konání bohoslužeb. Dne 8. prosince téhož roku posvětil oratoř tehdejší biskup Josef Kupka.

Salesiáni Dona Boska neboli Společnost svatého Františka Saleského (SDB) jsou kongregací, která se v rámci katolické církve věnuje především výchově mládeže. Jejím zakladatelem se v roce 1859 stal italský kněz Jan Bosco (1815-1888), který ji pojmenoval k poctě sv. Františka Saleského. Papež Pius IX. schválil regule řádu roku 1874. V roce 1995 měl řád asi 17 000 členů a spravoval 1616 středisek ve 122 zemích světa. Kongregace se vždy věnovala zejména výchově mládeže, proto její střediska umožňovala podnikání nejrůznějších volnočasových aktivit. S tím cílem bylo budováno i centrum v Žabovřeskách. Postupně vznikla herna na stolní tenis, hřiště, v zimě kluziště. Zformoval se divadelní soubor i orchestr. Provizorní prostory brzy přestaly stačit, proto byly vybudovány ještě další dvě přístavby. Protože většina programů byla určena jen chlapcům, vznikl i přidružený dívčí kroužek.

Salesiáni bez obtíží přečkali období protektorátu, ba dokonce i osvobození Brna. Po válce se jejich činnost začala slibně rozvíjet, ale ukončil ji nástup komunistického režimu. Na rozdíl od nacistů, kterým sportovní a kulturní výchova chlapců nebyla proti mysli, komunisté ihned postřehli nebezpečí duchovní přípravy a salesiány zahrnuli mezi ostatní církevní řády, jimž určili zánik. V rámci Akce „K“ v dubnu 1950 brněnské salesiány odvlekli do internace kláštera v Oseku a jejich majetek přešel pod správu komínského farního úřadu. V srpnu 1961 byly v kapli úředně zakázány bohoslužby a budova se změnila v tělocvičnu. V roce 1965 pak za podivných okolností vyhořela. V části, která zůstala požárem ušetřena, byla zřízena hudební škola.

Když byly v roce 1990 zbylé budovy vráceny salesiánům a obnovena jejich činnost, začala se plánovat stavba kostela. Problémem byl fakt, že v rámci Akce „Z“ vznikla během 60. let na severovýchodním konci pozemku budova mateřské školy a na jihu se do areálu vřízla silnice velkého městského okruhu a přibyla i řada garáží. To všechno bez ohledu na skutečnost, že nemovitost stále patřila církvi. I když s pozemkem nebyly díky poválečnému převedení žádné restituční problémy, mnoho obyvatel z okolí se na obnovenou činnost salesiánů dívalo skrz prsty.

Přesto byly na podzim 1993 provedeny terénní úpravy a na jaře následujícího roku se začalo se stavbou nového moderního kostela, klubovny a hřiště pro mládež. Budova kostela byla realizována podle projektu ing. arch. Josefa Opatřila, autorem obrazu a křížové cesty v kostele je akademický malíř Milivoj Husák. 27. května 1995 byl kostel slavnostně zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů. Působivý obřad celebroval biskup Vojtěch Cikrle. Od té doby tu rozvíjí svoji činnost ve prospěch mládeže salesiánské středisko jako dům dětí a mládeže pro volný čas.

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307