Kdo jsou v Brně Mamlasi?

Na počátku století (myslím minulého) si Brňané na Čtyři mamlasy zvykali jen pomalu. Mohutná, skoro předimenzovaná stavba na náměstí Svobody č. 10 je zhmotněním dobové představy velkolepého Hofu – dvorního činžáku se čtyřmi obytnými křídly uzavírajícími nádvoří. Diváky však fackovala především dnes tak obdivovaná fasáda s mohutnými sochami Atlantů.

Mamlasi

Ostatně hned vedlejší dům měl o století později podobný osud. Když byl 18. ledna 2006 Palác Omega slavnostně otevřen, odpovědělo na otázku, zda se jim líbí, jen čtrnáct lidí z padesáti kladně. Půvabné je, že odkazovali na fakt, že se tahle „moderní zrůdnost“ objevila hned vedle krásné historické stavby Čtyř mamlasů. Když se v roce 1899 začal stavět obchodní a nájemní dům nadace Valentina Gerstbauera, měli to autoři jednodušší, neboť stavitelem bylo město a to snadno vykoupilo dva původní domy, zvláště když jeden z nich Gerstbauerově nadaci náležel. Fakticky šlo o přestavbu s přístavbou. Valentin Gerstbauer zemřel rok předtím, a protože byl synovcem jiného významného sponzora potřebných, Valentina Falkensteinera, zanechal též značnou sumu, jež měla posloužit nadačním účelům. Město se rozhodlo za takto získané finance vystavět několik domů a z jejich výnosů dále financovat aktivity nadace pánů Gerstbauera a  Falkensteinera. Ve věci domu na Velkém náměstí oslovilo tedy tři přední brněnské architekty Wanderleye, Prastorfera a Hracha, aby podali své návrhy. Soutěž proběhla asi trochu podivně, když Ferdinand Hrach cítil potřebu reagovat na její výsledky v tisku. Vyjádřil tam svůj nesouhlas s rozhodnutím a žádal nové posouzení na základě umělecké a praktické hodnoty všech projektů, ovšem od komise složené z umělecky vzdělaných architektů.

K soutěži se pak vyjádřil ještě i na přednášce pro Mährischer Gewerbeverein, kdy podrobil kritice tehdejší brněnskou architektonickou tvorbu za bezúčelné nadužívání dekorace fasád, která bezdůvodně zvyšuje stavební náklady. Remcání se mu vyplatilo, zatímco profesoři Německé státní průmyslové školy Wanderley a Prastorfer dostali zakázku na nadační dům, Hrach byl uklidněn zakázkou na další nadační domy na Kapucínském náměstí 2, 3 a 4. Řešení jako ze současnosti. Wanderleyovi bylo na velkém, nadačním domě svěřeno řešení průčelí, Prastorferovi pak dispozice Hofu o čtyřech obytných křídlech kolem nádvoří s pasážemi – v domě se nacházelo celkem 21 bytů a 12 obchodů. Současně s novostavbou byly také přestavěny přilehlé domy v Poštovské ulici, ale takto vzniklý bazar zanikl později kvůli meziválečné stavbě paláce ALFA. Wanderley pojal průčelí vskutku velkolepě. Průběžným balkonem přes celou šířku fasády oddělil tento německo-brazilský architekt robustní parter od třípatrového piano nobile. Přitom střední část průčelí má formu obrovitého portiku vymezeného po stranách rizality s věžovitými nadstavbami, shora mohutným kladím završeným korunní římsou. Sloupy nesoucí mocné břevnoví spočívají v nejnižší části na ramenou soch atlantů, které podle modelů vídeňského Richarda Luksche provedl Johann Eduard Tomola, který se předtím podílel na regotizaci interiéru svatojakubského chrámu. Ona čtveřice zavile se tvářících obrů rozhodně nepomohla tomu, aby si lidé dům oblíbili. V Brně se jim říkalo „atlasi“ a odtud bylo zvukomalebně již blízko k oněm mamlasům. To se ujalo, a tak lidé nakonec skrze ně našli v domě postupně zalíbení.

Čas patrně smíří obyvatele Brna i s palácem Omega a nakonec i s falickým časoměrem, z nějž lze správný čas vyčíst jen za slunečného dne, kdy poslouží vržením stínu. Hlavní brněnské náměstí vzniklo na křižovatce tří obchodních cest a díky tomu získalo trojúhelníkový tvar, který si podrželo dodnes. Jako místo konání trhů se stalo přirozeným centrem města. Další zásahy byly spíše na škodu. Po zboření kostela sv. Mikuláše, který udával celému náměstí charakter, ztratilo místo, kde se již nekonaly žádné trhy, svůj účel a po probourání Rašínovy ulice se načas stalo hlavně tramvajovou křižovatkou, když elektrická dráha jezdila nejen Masarykovou a Rašínovou, ale i Kobližnou a Zámečnickou. Nedávná rekonstrukce hlavní brněnské náměstí silně odlidštila. Současný charakter kdysi komorního prostranství má dnes šarm rozlehlého parkoviště či nástupiště vojenských přehlídek v Bejingu. Ono to tak nějak vypovídá o přístupu ke kultuře ve městě Brně. Kulturu nezachrání, že na kašnu dáte verše, které typicky zapomenete honorovat. Slovo mamlas znamená člověka klackovitého, halamu, jinde pak budižkničemu. A tak se zdá, že ty největší Mamlasy nenajdete na náměstí a nejsou bohužel jen čtyři.

 

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307