Měnínská brána

Z brněnského opevnění, které od 13. století patřilo k technicky nejdokonalejším v Evropě, dnes už téměř skoro nic nezbylo. I toto skromné torzo mnoho o podobě dávného opevnění nevypoví, především v důsledku rekonstrukce, která razantním způsobem setřela veškerou autenticitu, byť se tak dělo s vědomím pracovníků památkové péče.

Dnes můžeme jen litovat, že sanaci hradebního zdiva nepředcházelo alespoň řádné zaměření a dokumentace. Kromě 30 metrů hradeb v ulici Jezuitské a podobně dlouhého úseku v Josefské a Novobranské, který však zmizel v základech obchodního domu, máme jen dvě zásadnější místa. Nejvíce jednotlivých fragmentů je zachováno pod Petrovem a pak dva úseky opevnění na Husově ulici, kde je k vidění i jediná celistvě dochovaná hranolová věž městského opevnění zakomponovaná do severozápadní nároží bloku staveb dnešní Nové radnice.

Měnínská brána

Za nejvýraznější dochovanou součást opevnění je dnes považována Měnínská brána, dvoupatrová věžová stavba s průjezdem a stanovou střechou. Brána, jejíž název je odvozen od Měnínské ulice (dnešní Orlí), stála při jejím ústí, což ovšem některé historiky mate. Zatímco místa, kde stály ostatní čtyři městské brány, nalezneme vždy na souběhu dvou ulic, k ní vedla a dodnes vede pouze ulice jediná. Proto se objevuje tvrzení, že i v tomto případě šlo o dvě městské komunikace, z nichž však jedna byla v pozdější době zastavěna.

Měnínská brána je poprvé zmiňována v listině z června 1293, v níž se řeší spor o hranice farností brněnských kostelů svatého Petra a svatého Jakuba. Komise za předsednictví opata cisterciáckého kláštera na Velehradě Konráda tehdy provedla objížďku sporného prostoru. V dokumentu nalezneme popis toho, jak se komisaři pohybovali po nově stanovených hranicích obou farností od Brněnské brány (na dnešním Šilingrově náměstí) Dolní ulicí na Staré tržiště a odtud k Měnínské bráně. Tehdy ovšem tato brána ještě splňovala představy historiků, neboť se nacházela na spojnici dnešních ulic Kobližné a Jánské. Zdá se však, že Měnínská brána jako jediná brána středověkého Brna změnila svoji polohu. K roku 1348 je totiž připomínána o ulici jižněji a na jejím původním místě nalezneme pouze nevelkou městskou Branku. Důvodem přemístění byl patrně městský potok, který protékal ulicí Kobližnou. Architektonická podoba brány v její dnešní podobě vznikla kolem roku 1500, kdy byla stavba možná i čtyřpatrová. Na obraze znázorňujícím švédské obléhání Brna v roce 1645 jsou dobře patrné věžní hodiny, zhotovené roku 1593 hodinářem z Přibic u Vranova. Podle městských účtů k nim v roce 1650 vyhotovil malíř Johannes „eine Uhrplatte“. V téže době však už brána pomalu ztrácela na významu, neboť před ní vyrostl v rámci výstavby barokní pevnosti mohutný bastion. Také proto byla roku 1839 snížena, zbavena veškeré výzdoby a přestavěna na obytný dům. O něco málo později přestala sloužit jako průchozí.  Když ji v polovině 19. stol. koupila brněnská obchodnice z rodiny Navrátilových, byla budova ve velmi špatném stavu. Sklepní prostory se využívaly pro dozrávání olomouckých tvarůžků a za získané peníze byla brána postupně opravována, takže ji město od rodiny Navrátilových získalo na konci 60. let 20. století v poměrně slušném stavu. Nechalo ji nejprve romanticky zpustnout a teprve v letech 1978–82 došlo na rekonstrukci podle projektu architekta Kamila Fuchse. Tehdy také budova přešla do správy Muzea města Brna a stala se součástí jeho expozičních a výstavních prostor. Pokud někdo pátrá po fragmentech dalších brněnských bran, může nalézt ještě dva. Existenci Židovské brány připomíná kamenný reliéf na rohu domu v ústí Masarykovy ulice, z obou stran vkusně ozdobený nápisy KFC. Znak ze staré Brněnské brány je pro změnu umístěn na nádvoří domu v Údolní ulici č. 7.

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307