Nová éra Ery

Mám vždycky větší radost, když mohu psát o něčem, co se skutečně podařilo zachránit, než abych plakal nad rozbitými hračkami. Proto mne těší, že se mohu podělit o svoji radost nad revitalizovanou kavárnou ERA v Černých polích, jenom dva bloky od proslulé vily Tugendhat.

Kavárna Era v letech 1927 a 2011

Sám jsem ji zažil už jenom jako socialistickou pivnici v první půlce 70. let, ale přesto se řada zajímavých interiérových prvků nedala utajit. Paradoxně RaJ Brno II dokázal budovu zřídit méně, než pod dohledem památkářů působící nový majitel, nedaleká Vysoká škola zemědělská.

Ta sem umístila výpočetní středisko a sklad skript, a přestože budova byla v r. 1977 zpamátněna, probíhaly tu stavební úpravy značně nadivoko. Typický, byť paradoxní závěr zněl, že kavárna by měla být vyňata z památkového seznamu, neboť nelze změnit stále se zhoršující technický stav budovy, když památkáři nesouhlasí se zásahem do průčelí, které zůstávalo snad již jediným zachovaným autentickým prvkem.

Památková ochrana domu byla nakonec uchráněna, i když budova dostávala značně zabrat. Konec však již číhal na svoji šanci, když po r. 1989 objekt získala v rámci restituce trojice vnuků původního stavebníka. Pro někoho možná absurdně, ale zato typicky nastala nejsmutnější etapa stavební historie kavárny ERA. Dědicové měli dobrou vůli, leč nedostatek financí. To se podepsalo na dosti amatérském pokusu o památkovou obnovu, který stavbě spíše dále uškodil. Ač město Brno uvolnilo 2 milióny korun, vybraná stavební firma práce přerušila v půli a stavbu opustila. Dům zůstal otevřen, několik let nevytápěn, stropní konstrukce obnaženy a statika vážně ohrožena. Oč lepší byla jeho situace po válce, kdy tlaková vlna anglo-amerického náletu napáchala značné škody na okolních stavbách, ale sám dům s kavárnou prakticky nepoškodila. Ve stavu klinické smrti se objekt rozhodli zachránit Luboš Ptáček ve spolupráci s občanským sdružením Studio 19, které sehnalo peníze. Odborně se na pracech podílel architekt Jan Velek, který tak splatil dluh města Brna, které mělo vůči jeho kolegovi a předchůdci Josefu Kranzovi.

Plachý Josef Kranz (1901-1968) se totiž v Brně příliš neprosadil. Pokusil se od r. 1927 o dráhu samostatného projektanta a hned jeho první velký samostatný projekt byl výjimečný. V návrhu domu s kavárnou se začínající architekt velmi radikálně a přímo přihlásil k estetice holandského hnutí De Stijl. V době, kdy byla stavba kavárny ERA realizována, vstoupil Kranz do projekční kanceláře Bohuslava Fuchse, který zrovna projektoval a stavěl hotel Avion. Oba muži se ve svém uměleckém názoru shodli, ale už v polovině r. 1929 Kranz odešel jako architekt do služeb Ředitelství pošt v Brně a po válce působil ve Stavoprojektu a Spojprojektu. V Brně po něm zůstalo jen několik rodinných domů, bývalé kino Avia u výpadovky na Olomouc a pak naše kavárna ERA.

Dvoupatrový řadový dům zahrnuje v přízemí a prvním patře místnosti kavárny, nejvyšší patro zaujímal byt majitele. Geniální je zejména dokonale vyvážená geometrická kompozice, již vytvářejí vstup a velká okna se subtilními rámy v hladké ploše průčelí. Ono průčelí je samo uměleckým dílem a není proto divu, že památkáři tak trvali na jeho zachování v původní podobě. Dominantní úlohu v řešení interiéru přisoudil autor šroubovité křivce schodiště, jehož až sochařsky pojatá vertikála spojuje obě podlaží kavárny. Střešní terasa ještě zvyšovala komfort a podtrhovala atmosféru, stejně jako dobový Thonetův nábytek, skleněné luxfery a xylolitové podlahy, které bylo třeba nahradit replikami. Výsledek však uspokojil i památkáře a kouzlo prvorepublikové kavárny od června letošního roku ožilo. Dokonce i bývalý byt majitele Josefa Špunara v nejvyšším poschodí došel uplatnění a nalezne v něm už za pár měsíců místo multimediální výstava věnovaná architektu Josefu Kranzovi. Oč více mne roztesknil Savoy, o to raději jsem nové éře kavárny ERA.

 

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307