Skeneho vila

Původně jsem měl v úmyslu psát o jiném z brněnských průsečníků, ale jméno vídeňského architekta Ludwiga von Förstera mne nakonec přivedlo do dnešní Hybešovy ulice číslo 43. Jdete-li do lékárny, nebo nedej Bože, potřebujete lékařské ošetření na klinice Medical Center, můžete si ověřit, jak zvenku historicky vyhlížející budova umí uvnitř dovedně skrývat vetřelce. Kníže Potěmkin by měl radost, leč odborníci prý zůstávají nad výsledkem v rozpacích. Existují i připodobnění k pudinku s plechovkou od sardinek.

Skeneho vila

Původní palác nechal postavit Karl von Skene, jeden ze tří bratrů, kteří zdědili textilní továrnu na vlněná sukna Williama Skeneho. Skotský emigrant William Skene, narozený roku 1790 v Kolíně nad Rýnem, se vyučil barvířem a patnáct let vedl malý textilní závod v belgickém Verviers. Po revoluci roku 1830 však musel zdejší podnikání ukončit a odešel do tehdejší rakouské monarchie. Prošel několika zaměstnaneckými poměry a nakonec r. 1833 zakotvil v Brně jako vedoucí výroby v Offermannově textilním závodě. Založil tu vlastní barvírnu plátna, úzce spolupracoval s velkoobchodníkem Ernstem Johannem Herringem (vida, další oslí můstek do minula) a brzy nabyl značného jmění. Do Brna s ním přišli i synové, z nichž Alfred se stane jeho důstojným a nejvýraznějším pokračovatelem, po dva roky bude dokonce brněnským starostou.

Vilu na tehdejší Silniční ulici vybudoval však starší Karl von Skene a vybral si k tomu místo přímo proti rodinnému podniku. Koncem roku 1845 koupil parcelu se třemi domy, které dal zbořit a na jejich místě vznikla elegantní novostavba, přesně podle tehdejšího vkusu. Au-torem byl již zmíněný Ludwig von Förster, který budově vtiskl poměrně komorní ráz. Šlo o původně jednopatrovou volně stojící vilu italského typu na kraji rozlehlé parkově upravené zahrady, jejíž součástí byl také skleník a zahradnický dům. Možná tehdy se tu objevily dva obrovské platany, v jejichž společnosti roste i největší plodící ginkgo biloba v Brně, který kupodivu není zapsán mezi památné stromy a vůbec působí hodně zanedbaným dojmem. Ono se tu tehdy bydlelo jinak než dnes, byl to fakticky okraj města a možná i docela romantický, s vodním tokem, který umožnil, aby tu vznikaly textilky, ale současně také obytné domy s prostornými zahradami, k nimž Skeneho vila patřila.

Karl von Skene zemřel poměrně mladý už v roce 1855 a jeho bratr a dědic Alfred obýval zděděný palác jen krátce. O 11 let později pohrdl provinčním Brnem a odstěhoval se do Vídně, kde pak žil ještě dvacet let. Protože nejmladší z bratrů, August, se věnoval více cukrovarnictví v Přerově, Lipníku a nakonec i v Břeclavi, byl dům prodán a vystřídal řadu majitelů. V roce 1924 získalo budovu Spolkové židovské reformní reálné gymnázium pro Moravu a Slezsko. Na území tehdejšího Československa bylo podobné židovské gymnázium už jen v Mukačevě. Proto sem také přicházely děti nejen z Brna a Moravy, ale prakticky z celé Československé republiky, včetně Podkarpatské Rusi, ale dokonce i z Polska, Německa, Rakouska a Maďarska. Deseti či jedenáctiletí studentíci často ovládali pouze jidiš a tady se měli za osm let proměnit ve vzdělance vládnoucí němčinou, češtinou i hebrejštinou.

V interiérech budovy vznikla modlitebna a nová škola postrádala jen tělocvičnu, která se prostě nikam nevešla. Chyběly i další důležité prostory, proto v roce 1932 došlo k zásadní přístavbě druhého poschodí. Škola tím získala nové prostory pro kreslírnu, kabinety, šatny i záchody, budova jako celek ovšem vzhled díla nerozhodného cukráře, který v pominutí přidá-vá na dort další patra. Nadstavba znehodnotila původní stylově čistou budovu natolik, že poz-ději už si všichni stavebníci našli pro své zásahy zdůvodnění v tom, že víc to pokazit nelze.

Po židovské škole objekt vlastnila Fakultní nemocnice u svaté Anny a v roce 1967 vznikla další přístavba v podkroví. V 90. letech se dům v restituci vrátil židovské obci. Tehdy se však již nacházel ve značně dezolátním stavu a židovská obec neměla peníze na jeho záchranu. Podržela si tedy pozemky, ale dům prodala firmě, která jej přestavěla v moderní zdravotnické zařízení. Z původní stavby zůstala jen skořápka – obvodové zdi. Vnitřek prošel zásadní přestavbou. Ale i zvenku bije do očí dramatická přístavba, která ke dvěma nadzemním podlažím italské vily přidala další dvě, měnící ji ve stavební hybrid. Někdo je rád, že to dopadlo alespoň takhle. Kostel sice trochu připomíná rybí konzervárnu, která se v něm také nachází, ale zachránili jsme ho.

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307