Sv. Augustin v Brně

Chrám sv. Augustina v Brně tvoří nepochybnou dominantu náměstí Míru, ale svým způsobem i celého Brna, i když z mnoha míst vidět není. Jeho vysoká bílá stavba však vyniká v některých průhledech a člověk si maně představuje, jak musela zdejší krajina vyhlížet ještě v 18. století, kdy se na jižních svazích jinak holých vrchů Sandbergu (Žlutý kopec) a Kraví hory rozkládaly vinice.

Nová doba přinesla nejprve zalesnění v oblasti dnešního Wilsonova lesa a poté i výstavbu podél Údolní ulice a nahoru Úvozem, původně však jen v jeho dolejší části. Když začala na přelomu 19. a 20. století vznikat německá Úřednická čtvrť (Beamtenheim), reagovala na to už v době před rokem 1918 česká brněnská většina a v těsném sousedství Wilsonova lesa se vztyčily první domy české Úřednické čtvrti. Obyvatel na tomto nevelkém kousku Brna rázem masivně přibylo a s tím i starostí o jejich duchovní život.

Sv. Augustin v Brně

Starobrněnský klášter, jemuž valná část zdejšího území patřila, další vývoj předjímal a počítal s budoucí stavbou kostela v nově vznikající čtvrti. Jako vlastník mnohých pozemků si mohl vybrat nejvhodnější stavební místo. Když se v roce 1930 přiblížilo významné výročí úmrtí sv. Augustina, padlo rozhodnutí zasvětit nový kostel právě jemu. Sv. Augustin byl nejvýznačnějším latinským církevním spisovatelem, představitelem patristiky, tedy podrobného výzkumu textů starokřesťanských spisovatelů. Platil za největší autoritu církve své doby. Nám je blízký svým pochybování, tím, že se na dlouhá léta sblížil s manichejci a svoji cestu k pravdě hledal dlouho a obtížně. Je mu zasvěcen 28. srpen, v němž roku 430 zemřel. Uplynulo tedy v roce 1930 právě 1500 let od jeho smrti. Proto byl kostel, k němuž v rámci oslav položil na tehdejším Babákově náměstí základní kámen starobrněnský opat František Saleský Bařina, nazýván i „jubilejním“.

Železobetonovou konstrukci stavby vyplněnou cihlami navrhl Vladimír Fischer, významný brněnský architekt pocházející z Fryštáku. Narodil se tam v roce 1870 a do Brna přišel ještě před I. světovou válkou jako stavební adjunkt technického oddělení Moravského místodržitelství. Tady se vypracoval do funkce vrchního stavebního komisaře a po vzniku Československa stavebního rady. Poté nastoupil jako profesor ČVUT v oboru užitkových staveb, dvakrát byl děkanem a v letech 1931–1932 i rektorem. Brno obohatil o stavby jako je úrazová nemocnice na Ponávce, budova gymnázia na Antonínské či Cyrilometodějská záložna na Zelném trhu. Pozornost poutá nepochybně i tzv. Švédský dům, nájemní dům na Botanické ulici. Stavba chrámu byla svěřena firmě stavitele Jana Zemana a stavbyvedoucím byl Alois Trkal. Finanční náklady na vybudování kostela i s farní budovou činily 3 414 625 korun a 45 haléřů. Stavba byla dokončena v červnu roku 1934 a kostel byl 5. května 1935 brněnským biskupem ThDr. Josefem Kupkou slavnostně posvěcen.

Farní chrám má tři lodě a hlavní je ukončena půlkruhovým kněžištěm. Nad hlavním oltářem se tyčí velký bronzový kříž akademického sochaře Axmana, z pětice velikých obdélných oken jsou tři zdobena okna figurálními výjevy ze života sv. Augustina podle návrhu profesora školy uměleckých řemesel v Brně prof. Františka Süssera. Jinak je interiér kostela prostý až strohý, aby pozornost věřících nebyl odpoutávána od hlavního cíle jejich návštěvy. Kostel má na délku 34 metrů v největší šířce téměř dvacet metrů a pojme jeden a půl tisíce věřících. Věž je vysoká padesát metrů a 32 metrů nad chodníkem se nachází terasa.

Čtyři zvony pojmenované sv. Augustin, P. Maria Těšitelka, sv. Monika a sv. Josef byly poháněny elektrickým proudem a oznamovaly významné okamžiky až do své válečné rekvizice. Zůstal jen nejmenší sv. Josef (476 kg). Zvon P. Marie o třetinu lehčí původního byl nově pořízen až v roce 1989 a v roce 2002 přibyl zvon zasvěcený sv. Monice z dílny rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova.

Farní kostel sv. Augustina je vynikajícím příkladem sakrální architektury individuálního architektonického projevu meziválečného období. Pozoruhodný harmonický soulad mezi exteriérem a interiérem, bohatě prosvětlený vnitřní prostor chrámu, výtvarná výzdoba, malířská a sochařská díla brněnských umělců a pasířské práce provedené dle návrhů autora, to vše spoluvytváří obraz moderního chrámu sv. Augustina.

 

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307