Zelňák

V Brně jsme právem hrdi na kašnu na Zelném trhu, která byla v letech 1693-95 postavena Adamem Tobiášem Krackerem z Vídně podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Jde o nejhodnotnější památku barokní plastiky v Brně. Vrchol kašny zaujímá socha Evropy symbolizující Svatou říši římskou v triumfálním postoji na přemoženém drakovi. Kdo byl tím drakem, který byl pouhých deset let předtím zahnán od Vídně, se kvůli politické korektnosti nesmí říkat. Dnes bohužel nejde o draka přemoženého, ale přemnoženého.

Zelňák

Jan Bernard Fischer z Erlachu byl nejvýznamnějším rakouským architektem baroku. Ve svém nenapodobitelném stylu smísil podněty Italů Berniniho a Borrominiho s ranným francouzským klasicismem a výsledkem je typická architektura, kterou můžeme obdivovat zejména ve Vídni. Stihl toho za svůj život (1656-1723) skutečně mnoho a buďme rádi, že kromě zámku ve Vranově můžeme připomenout na našem území třeba přístavbu stájí v Lednici nebo Clam-Gallasovský palác v Praze.

Kolem nádherné kašny se rozkládá jedno z hlavních brněnských náměstí, zaznamenané již ve 13. století. Tehdy se tu prodávalo leccos, dnešní název Zelný trh (německy Krautmarkt) pochází teprve z 15. století. Jak dnes máme díky archeologům potvrzeno, náměstí bylo i důležitým místem spravedlnosti, nalézal se tu pranýř a nedaleko i klec pro drobnější přestupníky. K těm archeologům. Podle zprávy brněnského magistrátu byste řekli, že jsou hodnoceni za rychlost. Zvládneš prozkoumat druhé nejvýznamnější náměstí města Brna za deset dnů, které otřásly světem, máš vyhráno. Jinak se brněnská veřejnost na podzim dozví, že magistrát chtěl vánoční trhy 2014 slavit na opraveném náměstí, ale ty líné přeštické bachyně přestrojené za badatele to znemožnily. „Zdlouhavý archeologický průzkum je hlavním důvodem prodloužení termínu dokončení rekonstrukce Zelného trhu. V centrální lokalitě náměstí označené jako etapa III. měl archeologický průzkum dle smluvního harmonogramu trvat 10 dní, ve skutečnosti trval 112 dní.“

Takže se nedivte, že Zelný trh bude opraven až v polovině května 2015. My nic, to archeologové. Když jsem onu zprávu četl, mohl jsem odsouhlasit snad jediné, že totiž „provádění archeologického průzkumu vychází ... ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.“ Naštěstí. Jinak by to dopadlo jako jinde. Třeba v takovém Měníně vyhrály termíny a s památkami ze starší doby železné a z doby římské jsme se museli rozloučit. Taková škoda se nedá nahradit. Proti tomu je každá pokuta nepatrná. Na kolik si troufáte odhadnout hodnotu Věstonické venuše či figurky z Býčí skály?

Přitom výzkum na Zelném trhu přinesl odborníkům asi nejúplnější informace o tomto nejstarším brněnském náměstí. Archeologům se kromě jiného podařilo zmapovat, kudy vedly původní cesty přes náměstí, nebo odkrýt pozůstatky cihelného základového zdiva renesanční kašny, která stála přibližně v místech nynější kašny Parnas. Asi nejvýznamnějším nálezem jsou pozůstatky masných krámů, které byly na tržišti už na začátku 13. století. Původní krámky nahradila v renesanci rozsáhlá zděná budova, o jejímž umístění neměli historici doposud jasno. Podle kreseb a nakonec i fotografií byly známy masné krámy až ve své přesunuté poloze před ústí dnešní ulice Květinářské. Tady je připomíná i deska instalovaná ve zdi Reduty. Nepochybně zajímavé jsou i nálezy z doby bronzové a železné. Třeba na dně zásobní jámy na obilí pohozené lidské ostatky z doby únětické kultury. Archeologové se těšili, že objeví doklady raně středověkého osídlení, které se dá předpokládat pro dobu před vznikem města, ale v tomto směru se zklamali. Zato objevili hned desítku historických vodovodů a též pozůstatky zcela neznámé kašny v západní části plochy náměstí. Celkově mohou být s výsledky své práce spokojeni, jejich nálezy naplnily dvě stovky krabic od banánů a zpracovávat je budou roky.

Kromě věcí vyloženě pravěkých a středověkých pomohli vysvětlit i události z doby nedávno minulé, když zdokumentovali kráter, který do náměstí vyhloubila během války střela z raketometu Kaťuša. Našimi archeology objevený pranýř a klec bláznů bych navrhoval na obnovené náměstí vrátit. Alespoň by někteří měli přímo na očích, co by je mohlo čekat.

Libor Vykoupil

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307