Alžbětu a Salomenu drtily nemilosrdné decibely

Do první půle sedmnáctého století dává nahlédnout taneční melodram Alžběta a Salomena Zuzany Lapčíkové (námět, scénář, hudba) a Hany Litterové (režie, scénář, choreografie), který měl v brněnské Redutě dvojí premiéru, a to 4. a 5.prosince uplynulého roku (následující řádky patří druhé z nich). Obě dámy tak chtěly navázat na mimořádný úspěch inscenace Balady, která tu na téže scéně zaznamenala pronikavý premiérový ohlas v listopadu 2006.

Alžbětu a Salomenu drtily nemilosrdné decibely

Jde o skutečný příběh rodinné tragédie panského rodu Smiřických, kdy chorobná touha po moci a majetku zašlape rodinné vztahy. Alžběta (podle  některých pramenů se tato dívka jmenovala Eliška, což tištěný program ani slovíčkem nevysvětluje)  a Salomena jsou sestry – ta první je oduševnělá, byť nevyniká fyzickou krásou, té se naopak dostalo v míře vrchovaté Salomeně, zároveň však s notnou dávkou pýchy. V závěru se obě ocitají v podzemí jičínského zámku. Zřejmě nešťastnou náhodou upadlá louč způsobí požár. Sudy se střelným prachem vybuchnou a obě děvy umírají. Hudba Zuzany Lapčíkové nasává z různých hudebních soudků, přičemž se do popředí tlačí folklorní a rockové inspirace. Nápaditá je choreografie, která dopovídá to, co neřekla slova nebo je ilustruje. Výtvarně (scéna Pavel Knolle, kostýmy Agnieszka Pátá Oldak, projekce Jan Šulák) inscenace respektuje temnou dějovou linku tohoto skutečného příběhu, s nímž souzní i dominující velká vězeňská mříž, za níž úpí ubohá Alžběta.

K historizujícímu koloritu inscenace přispívají úryvky z Komenského Písně písní Šalomounových, z Příběhu tajné lásky (Eliška Kateřina Smiřická a její sexuální skandál) Jindřicha Francka, připomenuta je rovněž Bible kralická, Michnova Loutna česká apod.
Taneční melodram Alžběta a Salomena umně propojuje činoherní projev s tanečními kreacemi. Z činoherců připomeneme alespoň Marii Durnovou, Petra Bláhu, Hanu Tomáš Briešťanskou, taneční složku reprezentovali třeba Emilia Vuorio, Adam Sojka a Luděk Mrkos.

S lítostí musím však zdůraznit, že druhá premiéra, která zdaleka nebyla vyprodána, zásadně utrpěla naprosto diletantským nazvučením, resp. přezvučením instrumentální složky, obzvláště bicích. Ti z diváků, co se  dostavili těsně před začátkem představení nebo z jiného důvodu neměli možnost seznámit se s tím, na co vlastně do Reduty přišli, museli pak totálně tápat. Rozumět totiž bylo nanejvýš „každému dvacátému slovu“, navíc děj sám také nepatří k těm snáze dešifrovatelným. A přitom stačilo tak málo…

Vladimír Čech

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307