Aplaus pro HaDivadlo

Počátek každého nového roku bývá vhodnou příležitostí nejen k vyhlašování rozličných osobních předsevzetí (byť zpravidla poté nedodržených), ale také k bilancování uplynulého období. V oblasti naší Thálie se jedná mj. o několik celostátních anket. Nejpohotovější je prestižní anketa čtrnáctideníku Divadelní noviny, publikovaná hned v prvním, lednovém čísle a statisticky zpracovaná redaktorem Vladimírem Hulcem. Ten v této souvislosti příhodně přirovnal český divadelní terén k Mendělejevově tabulce s odlišně těžkými a stálými prvky. Podívejme se stručně na její výsledky, především s ohledem na to, jak si v onom širším kontextu vedou scény Brna.

Do již 22. ročníku ankety DN přispělo 106 (tedy o něco méně než bezprostředně předtím) zasvěcených účastníků, hlavně kritiků, publicistů a teatrologů (včetně těch z našeho města), kteří své tipy většinou doprovodili stručnou zdůvodňující charakteristikou. Kritériem pro ocenění „Inscenace roku 2014“ byl kromě vymezené doby vzniku (což však několik oslovených nerespektovalo) rovněž její široce pojímaný český původ. Odpovědi zmínily ve velkém žánrovém rozptylu, obvykle daným profesní orientací či osobním vkusem respondentů, celkem 65 inscenací a projektů (z toho 37 pražských). Žádné nastudování se tu dominantně neprosadilo, přičemž se letošní anketní ročník vyznačoval rovnoměrnějším rozložením hlasů do více scén a oblastí. Zpochybňujícím aspektem tohoto i jiných podobných hodnocení chronicky zůstává ovšem skutečnost, že mnozí zúčastnění dokázali sledovat převážně jen představení hlavního města (kde je ovšem divadelní provoz značně široký a diferencovaný) nebo ještě ta festivalová, takže v nevýhodě jsou tituly hrané „mimo centrum“, méně reprízované nebo premiérované až na sklonku příslušného roku. Anketu DN naštěstí neovlivnil zlomek oslovených, kteří (spíše přezíravě nežli alibisticky) např. prohlašovali, že pobyt v hledišti jim působí velké utrpení, že skoro nic neviděli a to, co přece jen zhlédli, beztak nestálo za nic.

Je potěšitelné, že již podruhé došlo k prolomení jednoznačné hegemonie pražských scén i k odlivu jejich artefaktů z předních příček ankety. Souvisí to mj. s častějším vstupem mladších experimentátorů do regionálních institucí (v případě jižní Moravy do Zlína a Uherského Hradiště) a s nynějším ústupem dosavadních stálých „matadorů“ o něco starších. Po loňském vítězství ostravské Komorní scény Aréna s tragikomedií Ludmily Ulické Ruská zavařenina mířila „palma vítězství“ tentokrát do Brna. Stalo se tak díky HaDivadlu, působícímu coby součást Centra experimentálního divadla v pasáži Alfa a do konce roku vedenému Mariánem Amslerem. Rozhodující zásluhu na tomto mimořádném, příjemně překvapivém úspěchu má stále reprízovaná Maryša bratří Mrštíků, originálně nastudovaná nedávným absolventem bratislavské VŠMU Lukášem Brutovským s alternantkami Evou Stárkovou a Sárou Venclovskou v hlavní roli. Získala 8 bodů od desítky tipujících; další pak HaDivadlu přidalo Amslerovo pojetí adaptace prózy Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Máme-li ocitovat z komentářů k Maryši: „Představení se vryje do paměti jako reliéf nebo starý dřevořez.“ – „Inscenace o ´vyřizování účtů´, krásně pracující s moravskou řečí.“ - „Ve všech aspektech nadstandardně pronikavé a vzrušující moderní divadlo.“

Město Brno se v celorepublikovém měřítku umístilo za Prahou a před Ostravou jako druhé (se zhruba 18 body pro 8 inscenací). O toto celkem každoroční ocenění se tentokrát přičinilo též Městské divadlo Brno, a to nikoli svými muzikály, nýbrž díky původní dramatizaci Gogolova románu Mrtvé duše v hostující režii Hany Burešové a s Michalem Isteníkem v ústřední postavě podvodníka Čičikova. Národní divadlo se zviditelnilo Radokovým ztvárněním Janáčkovy opery Věc Makropulos. Dřívější „obligátní“ favorit těchto žebříčků, Divadlo Husa na provázku, je chváleno jen za originální akce ke stému výročí Bohumila Hrabala. Ojediněle je zmíněn autorský počin nového amatérského studia Paradox. Další brněnské soubory se v anketním hledáčku bohužel neobjevily.

Zbývá si tedy jen přát, aby zmíněné pozoruhodné, odborníky vyzdvihované inscenace nadále provázel zájem diváků.

Vít Závodský

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307