Brněnské operetní kříšení pokračuje

Po zrušení samostatného operetního souboru ve zdejším Národním divadle zhruba před deseti roky nemá tento žánr v moravské metropoli zrovna na růžích ustláno, i když se mu čas od času věnují jak Městské divadlo Brno (dokonce se samostatným tělesem šéfovaným Igorem Ondříčkem), tak NdB.

Brněnské operetní kříšení pokračuje

Při projevech zvýšeného interpretačního i diváckého zájmu o klasicky chápanou „podkasanou múzu“ zde tedy spontánně vzniklo Nové operetní Studio Brno, vedené hercem Josefem Šabakou za vydatné podpory muzikoložky a hudební publicistky Evy Šlapanské jakožto umělecké poradkyně a jeho zástupkyně. Dosti početná skupina mladých i starších operetních nadšenců, současných či budoucích studentů zpěvu nebo zájemců z občanských povolání, nabídla nejprve mozaikovou féerii líbivých árií se smyšleným příběhem Amorem střelen (režie Jaromír Brych). Díky záslužnému pochopení ředitele NdB Martina Glasera i podpoře tamního Klubu přátel opery a baletu získala na různých místech možnost zkoušení a především našla pro svá nyní již pravidelná představení spolehlivé útočiště v hlavním sále Reduty – nejstarším stále fungujícím divadelním stánku střední Evropy, kde se právě opereta v rozličných vývojových fázích (připomeňme alespoň koncepční úsilí světově uznávaného sémiotického teoretika, zasvěceného dramaturga a znalce i propagátora u nás nastupujícího muzikálu Iva Osolsobě) hrála. V lednu 2015 zde „Studio“ za předpokládané návštěvnické přízně fandovského publika uvedlo v režii Ludmily Slavíkové-Slancové a Aranky Lapešové populární opus meziválečného skladatele Járy Beneše Na tý louce zelený (1935), zároveň tak kvitujíc šestnáctileté brněnské angažmá Oldřicha Nového.

Počátkem nové sezony, 29. září t. r., měl pak premiéru Bratránek z Batávie od všestranného německého hudebníka první poloviny minulého století, sbormistra, dirigenta a skladatele oper i orchestrálních kompozic Eduarda Künnekeho. Od úvodního foyerového přípitku byla věnována osmdesátinám spoluzakladatelky Studia Evy Šlapanské, jíž náležely zejména závěrečné poděkování oficiálních osobností v čele s krajským radním Mgr. Václavem Božkem, předání jejího obrazového portrétu od malířky Žanety Zieglerové i gratulace četných přátel v záplavě kytic při následném společenském setkání s opulentním rautem. Reprízoví návštěvníci pak mohou vzít zavděk bilancujícím medailonkem z programového tisku. V této souvislosti možno zaznamenat, že příprava tohoto dalšího projektu „Studia“ probíhala sice opět za nesnadných podmínek, avšak co do propagační prezentace docela velkoryse. Díky důslednosti a diplomatické výřečnosti mladistvě agilní jubilantky podařilo se získat nejen záštitu jihomoravského hejtmana JUDr. Michala Haška, ale rovněž tucet sponzorů (včetně již osvědčených Lesů ČR, jejichž ředitel z jeviště vinšoval), devět mediálních partnerů (konala se též tisková konference), několik odborných poradců i sympatickou hereckou spoluúčast čtveřice současných či bývalých členů brněnských profesionálních divadel.

U Künnekovy nejslavnější zpěvohry Bratránek z Batávie (někdy též nazývané Bratránek z Indie) vzali si libretisté Herman Haller a Rideamus za podklad veselohru Maxe Kempnera-Hochstadta. Hned rok po berlínské premiéře (1921) byla pohotově nasazena brněnskou českou scénou v Divadle na Veveří, a to v přetlumočení Bohuše Zavadila a režii Vladimíra Marka, dva roky nato znovu nastudováním Jana Purkrábka a r. 1933 tamtéž zásluhou Oldřicha Nového. Zdejší inscenační tradice pokračuje např. Komorní operou Miloše Wasserbauera při JAMU (1987) nebo Mahenovým divadlem (1999), a to již s překlady modernějšími - v nynějším případě z pera Jiřího Aplta a Luboše Šterce. „Štamgastům“ známá, ne zrovna duchaplná, byť dostatečně zašmodrchaná story vypráví o právě zplnoletěné dívce Julii (její romantickou naivitu vystihla Markéta Böhmová), na jejímž dědictví se přiživují lakomý strýc Joseph Mc Donald (Libor Zavislan) a elegantní teta Fábi (Monika Maláčová), zatímco ona odmítá dotěrné pozornosti bohatého farmářského synka Egona (Petr Štych), neboť už deset roků sní o svém vzdáleném bratranci, který se má konečně vrátit z onoho přístavu na Jávě (dnešního hlavního indonéského města Djakarty), jež tehdy bývala nizozemskou kolonií. Na statku se postupně objeví a jsou za asistence služebnictva (Milan Krobot, Vratislav Běčák) pohostinně přijati dva neznámí mladíci (Josef Šabaka coby fešácký Josef, Tomáš Jeřábek jako ženitbychtivý Wenceslaw). Dojde k několika více či méně vtipným identifikačním i převlekovým záměnám, nežli se za vydatného přispění pragmaticky činorodé komorné Fany (v programové synopsi je opakovaným omylem „překřtěna“ na Hanku) v temperamentním skotačivém podání Zuzany Zámečníkové dospěje ke správnému zaláskovanému happy endu. Režisér (zároveň scénograf a choreograf) Jan Štych mladší se s touto předlohou setkal již vícekrát, takže mohl v její zkracující úpravě dosavadní zkušenosti (včetně starší nahrávky) hodně využít. V odlehčené výpravě s proutěným nábytkem, barevnými deštníky a starým gramofonem holandské prostředí nijak neakcentoval; za doprovodu orchestru dirigentky Valerie Maťašové a s ohledem na odlišné hlasové a dikční dispozice nechal hlavní interprety pěvecky i herecky uplatnit. Podobně jako v Benešově operetě se zvolila divácky nenáročná podívaná bez jakéhokoliv aktualizačního odstupu (rámující náznak filmového natáčení nebyl nijak zužitkován, narážku na „řeckou banku“ bychom oželeli), s aplaudovanými klíčovými áriemi, tanečky a celkovou hybností dvouhodinového večera. S ohledem na vztah nabídky a poptávky je zřejmé, že dychtění vstřícného obecenstva po znovuvzkříšené tradiční operetě v Redutě potrvá. Rádi pak na dalších titulech všestranný umělecký růst nadšenců ze snaživě ambiciózního „Studia“ uvítáme.

Vít Závodský

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307