Čarokraj si své fanoušky určitě najde

Děti v jihomoravské metropoli a jejím širokém okolí si rozhodně nemohou stěžovat, že by se k nim brněnská divadla chovala macešsky. Není to dlouho, co jim brněnský balet kolem Vánoc nabídl ve dvanácti uvedeních nového Louskáčka, koncem ledna přišlo Městské divadlo Brno s lákavou nabídkou pohádkového muzikálu Let snů LILI a neuplynula ani dlouhá řada dnů, kdy se připomněl operní soubor Národního divadla Brno s premiérou rodinné operní expedice Čarokraj libretistů Petra Formana, Radka Malého a Ivana Arsenjeva a skladatele Marka Ivanoviće (nar.1976), který od začátku této probíhající sezony tu působí jako šéfdirigent Janáčkovy opery. 

Čarokraj

Tato funkce mu zřejmě umožnila snadněji prosadit zařazení Čarokraje do repertoáru brněnské opery (k prapůvodní premiéře došlo v pražském Národním divadle v roce 2012), na druhé straně hned ale objektivně přiznejme, že by bylo škoda, kdyby se Brno s tímto pohádkovým výletem do fantaskní mytologie neseznámilo. Předlohou autorům byla knížka britského spisovatele Geralda Durrella Mluvící balík, jejímž prostřednictvím se divák octne v bájném světě prapodivných tvorů, mezi nimiž nechybějí fénixové, kentauři, bazilišci, mořské panny, vlkodlaci a další záhadná stvoření, jejichž říše asociuje pestrobarevný svět snových přeludů. Čarokraj tak skýtá výtvarníkům obrovskou možnost, aby popustili uzdu své fantazii a doslova se vyřádili. Andrea Sodomková (kostýmy a scéna) a Matěj Forman (scéna) tuto příležitost nepromarnili. Výtvarná opulentnost v dobrém slova smyslu doslova bije do očí, takže dětská očka mohou spokojeně zářit. A je na každém divákovi, aby výchozí inspiraci obou výtvarníků nacházel v nereálné říši snových přeludů, či aby alespoň na okamžik nezapochyboval, nehledí-li na kostru nějaké ještěří příšerky z Jurského parku. I když Čarokraj je určen celé rodině, důraz na nejmladší diváky je evidentní. Zhruba devadesátiminutové představení, které se hraje bez přestávky, skýtá snad všem účinkujícím dostatek příležitostí, aby nezahálel nejen jejich hlas, ale i jejich tělesná schránka. O to se spolehlivě postarali jak režisér Petr Forman, tak choreografka Veronika Švábová, která nejednou neváhala některým svým svěřencům naordinovat i náročné „gymnasticko-akrobatické exhibice“,

Čarokraj je samozřejmě především moderní opera, ale ani děti, ani laikové nemusí mít sebemenší obavy, že na jejich uši budou útočit nestravitelné disonance. Skladatel Marko Ivanović, který řídil brněnskou premiéru (v pátek 6.února v Janáčkově divadle) sice čerpal z různých hudebních soudků, přesto nelze říci, že by partitura působila jako sled nesourodých čísel. Spíše naopak. Při pozornějším poslechu sečtělejší posluchač snáze rozpozná inspiraci romantismem, neoklasicismem, polyfonií, jazzem, tanečními rytmy i muzikálovou chytlavostí apod. Premiéra sice zdaleka vyprodána nebyla, přesto její atmosféra „měla grády“. Všechny role jsou alternovány, některé jsou obsazeny dokonce trojicí pěvců. U dirigentského pultu střídá Marka Ivanoviće Ondrej Olos. Poznamenejme však, že by se mělo zapracovat na srozumitelnosti zpívaného slova a neutěšovat se, že manko dopoví simultánní české (a anglické!) titulky. Nasát vůni Čarokraje lze ještě před vlastním začátkem představení v tajemném podzemním světě: průzkumná cesta divadelním podzemím začíná u vchodu pro zaměstnance Janáčkova divadla. Nutno se informovat předem.

Vladimír Čech

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307