Dobré divadlo klade nové otázky

Letos sedmašedesátiletá brněnská Janáčkova akademie múzických umění i její divadelní fakulta (DIFA) prošly zejména v posledních dvou dekádách výrazným vývojem. Jedním z jeho důležitých mezníků zůstává založení a nepřetržité úspěšné rozvíjení logisticky náročné prestižní akce – Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2014, který se ve dnech 8. – 12. dubna t. r. konal již po čtyřiadvacáté.

Prapůvodním hlavním předpokladem se staly zásadní výukové a organizační změny po osamostatnění DIFA r. 1990 (dnes na ní ve třech akreditovaných stupních a řadě specializovaných oborů a ateliérů studuje okolo 350 posluchačů), její přestěhování na nové působiště, renovace školního studia Marta o rok později a od předloňského října otevření moderně vybavené Hudebně-dramatické laboratoře Divadla na Orlí. Velkoryse koncipovaný festival se od té doby mírně rozšiřoval a všelijak organizačně modifikoval, a tak se vyhnul nebezpečí stereotypu a rutiny. V průběžně zpřesňované koncepci snaží se tedy přehlídka “vytvářet prostor pro setkávání studentů, pedagogů a divadelníků z celého světa, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, metod a výsledků práce a rozvíjet diskusi o budoucnosti vysokého uměleckého školství“. Každoročně tak poskytuje šanci co možná nejpestřejší prezentace těchto tvůrčích činností jednotlivých škol (především těch univerzitního typu) k reflexi prakticky zde demonstrovaných odlišných výukových postupů.  Na DIFA se to nejnověji týká např. atraktivní oblasti vývoje informačních technologií, a tedy nových médií, audiovizuální tvorby nebo světelného designu. Při hledání netradičních forem dialogů představuje „Setkání“ tribunu svobodné kreativity s uplatněním fantazie a originálního experimentování, dává vítanou příležitost ke zkoumání a mapování proměn hereckého projevu a soudobého divadelního jazyka vůbec.

S finanční podporou a záštitou hostitelského města, krajských, celostátních i mezinárodních orgánů, institucí a nadací řídila přípravu a průběh nabité pětidenní akce (její tázavé, k otevřenosti nabádající motto znělo „Kým, kde, kdy, proč… být?!“) početná festivalová rada, složená z vyučujících a studentů. Našli se též sponzoři a mediální partneři, zajišťující mnohostrannou propagaci, prováděnou ostatně také svéráznými upomínkovými předměty, speciální výstavou v Galerii Vaňkovka nebo ve třech scénářích živými vystoupeními na ulicích a náměstích. Zahraniční zájem o vyhlášenou přehlídku, která se stala výběrovou záležitostí celoevropského dosahu, zůstává i v době ustupující hospodářské recese trvale vysoký. Po rezignaci účastníků z Teheránu zahrnul definitivní základní program (kromě zahajovacího a závěrečného ceremoniálu) 22 představení tuctu souborů (vybrán byl tedy zhruba jen každý třetí kandidát) ze stejného počtu obcí desítky zemí; na rozdíl od loňského rekordního zastoupení hned čtyř světadílů se sem sjeli pouze zástupci našeho kontinentu, a to s nabídkou nejrůznějšího tematického i žánrového zaměření podle své dramaturgické volby. Viděli jsme tedy pestrý inscenační vějíř – od převažujících inovačních adaptací textů známých dramatiků (W. Shakespeare, A. N. Ostrovskij, T. Mann, E. F. Burian) přes soudobou produkci (D. Masłowska, S. Bogacz, E. Jelinek) po původní vlastní projekty, v nichž sami autoři také vystupovali. Některé školy přijely do Brna již po několikáté, jiné patřily ke zvědavým nováčkům. Zvláštností letošního ročníku bylo, že jakožto jeho „epilog“ sehrála až koncem dubna v „Martě“ kočovná skupina univerzity ENSATT z francouzského Lyonu Marivauxovu osobitě ozvláštněnou rokokovou komedii Spor.  V souladu se svým zadáním neslo se „Setkání“ v duchu existenciálního zkoumání problému samoty a lidské identity, mnohdy s nádechem násilí, bezvýchodnosti či morbidnosti. Nejedno originální vystoupení by si nicméně zasloužilo podrobnější pohled.

Účastníci vícekrát denně přebíhali mezi čtyřmi hlavními dějišti – „Martou“, Divadlem na Orlí, „Provázkem“ a HaDivadlem; bohatý tzv. off program s rozličnými interními projekty JAMU, dvěma pohybovými workshopy a dopoledními diskusemi odbýval se i jinde a pamatoval rovněž na bujarou párty Klubu Melodka. Zodpovědnou přípravu a vcelku hladký průběh „Setkání“ za taktního dohledu pedagogů zajišťovali jakožto součást výuky sami posluchači, zejména v oboru manažerství a jevištní technologie. V šesti číslech česko-anglické verze je solidně recenzoval a komentoval komiksovými kresbičkami oživený zpravodaj Meeting Point za šéfredaktorování Martina Macháčka.

Ačkoli posláním nesoutěžní akce bylo nabídnout spíše různé fáze experimentálního hledání nežli definitivně dotvořené artefakty, pětičlenná odborná porota za předsednictví doc. Jussi Kareinena z Finska i ředitel festivalu prof. Petr Oslzlý závěrem udělili několik většinou individuálních cen z oblasti scenáristiky, režie, herectví a kostýmního výtvarnictví, takže tradiční sošky Marty putovaly do Glasgowa, Říma, Sankt Peterburgu, Hannoveru a Lodže (české i slovenské školy vyšly tentokrát naprázdno). V případě ocenění italského režijního přínosu nastala shoda s verdiktem letos poprvé ustavené mezinárodní poroty studentské, které předsedala Němka Laura Guhl.

Vít Závodský

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307