Hledání ztraceného Klam(m)a

Nejistota, neukončenost, naléhavost, marnost se snoubí v inscenaci brněnského HaDivadla vytvořené na základě posledního, nedokončeného románu pražského, německy píšícího expresionistického literáta Franze Kafky. Zámek (záře integrace) je, jak uvádějí autoři, scénickým experimentem, analýzou „nové“ totality dneška.

Zámek

Kafkův text do finální dramatické podoby přepracoval režisér inscenace Ivan Buraj s dramaturgyní Dagmar Radovou. Záměrem autorů bylo na základě Kafkova bezvýchodného světa ukotveného mezi snem a skutečností představit divákům současnost v její „pravé“ podobě. Jedinou pravdou se však zdá být, že realita je nám skryta. Stále se prohlubuje nemožnost rozpoznat moc, která nás řídí, drží, svírá, manipuluje s námi.

Stejně jako pan K. (Jiří M. Valůšek), zámkem/vesnicí domněle povolaný zeměměřič, se i my identifikujeme vlastní prací. My jsme naše práce, práce je náš život, práce nám umožňuje žít a jen práce nám zajišťuje odpočinek od práce. Jsme věci, objekty produkující práci. Pro koho však pracujeme, kdo nás vlastní? Rozhodneme-li se to zjistit, nastane zmatek rozkládající jistoty nás i jiných.

Burajova inscenace přináší expresivní pohled na narušenou racionalitu, zoufalství, byrokracii a demagogii v jejich nezkalené podobě. Využívá k tomu veškeré prostory divadelní budovy. Divák zde není omezen čistě na to, co vidí na „jevišti“, případně v hledišti, ale pomocí autentických záběrů a přímého přenosu na projekční plátno v divadelním sále se společně s herci přesouvá do zákulisí, šaten, kanceláří, na chodby, toalety apod. Na rozdíl od sledování živých herců na scéně je však tento zprostředkovaný pohled nekomplexní, vidíme jen to, co nám ukazuje záznam kameramana. Určitým způsobem se tedy dostáváme do nepřístupných, „zakázaných“ prostor, ovšem pouze do té míry, kterou určila vyšší instance, někdo mimo nás, někdo nám nadřízený.  

Na absurdní uspořádanost současného světa a společnosti poukazují tvůrci inscenace explicitně, konkrétním usvědčením nesmyslnosti a nefunkčnosti byrokracie či sledováním životních příběhů lidí, jejichž osudy se nás netýkají, ovšem prostřednictvím zdánlivé reality mediálních pořadů v nás vzbuzují pseudopocity porozumění, lítosti a sepětí, jež ve skutečnosti neexistují, pouze nás vzdalují od pochopení nás samých. Vzhledem k tomu i scénografie Lenky Jabůrkové a Jany Boháčkové kloubí účelné uzpůsobení scény s chaoticky rozprostřenou kupou nepotřebných předmětů. Stejně tak inscenace upozorňuje na zbytečné a zároveň nezbytné působení hudby na náš život.

Zámek (záře integrace) je poměrně zdařilým vhledem do problematiky identity a existence člověka současnosti, vnímaného prizmatem západní společnosti. Inscenace často vyvolává pocity smutku a bezmoci, důležitou roli v ní však sehrává absurdita, nonsens, komika a cynismus, jejichž působením má divák nejednu možnost se bez zoufalství zasmát. Nejen v tomto můžeme spatřovat a zažívat posun od bezvýchodného kafkovského tonutí v klamu a nevědomí. Z divadla tedy pravděpodobně nebudete odcházet s rozervanou duší, jen lehce natrženou, a je pak na vás, jak se vám ji podaří sešít.

Veronika Badinová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307