Jevištní připomenutí holocaustu

Průsečíkem mnoha občanských, společenských a kulturních akcí své městské části je už delší čas divadlo Líšeň, jemuž se před patnácti lety podařilo před demolicí zachránit a renovovat tamní historický Dělňák. V součinnosti s dalšími institucemi, organizacemi a sdruženími zde či v okolí hraje pro dospělé i děti, pořádá různá vystoupení, workshopy, besedy a rovněž festivaly, na něž zve spřátelené soubory. Jeho inscenace můžeme shlédnout i na dalších místech Brna (HaDivadlo, Kavárna Trojka, Klub Leitnerova, Místodržitelský palác, Lužánky atp.).

Jevištní připomenutí holocaustu – Hygiena krveLíšenští rádi experimentují s rozličnými neběžnými scénografickými materiály, výrazovými prostředky a jevištními technikami, zejména loutkářskými. Nepočetný kolektiv, vedený obětavou principálkou Pavlou Dombrovskou, je znám záslužnou spoluprací s romskými umělci – tanečníky, hudebníky i amatérskými nadšenci, která se odrazila v divácky úspěšných titulech Paramisa – Chytrý hloupý Rom nebo Princezna Tma. Do této oblasti spadá i komponovaný program pro školy S Romy o Romech. Některé starší tituly, zpravidla z vlastní tvůrčí dílny (indická pohádka Sávitrí, maňásková thrillerová „rakvičkárna“ Domovní requiem, dobrodružný Robinson, politická reportážní montáž Putin lyžuje atd.), získaly významná ocenění na domácích (Loutkářská Chrudim, Skupova Plzeň) i zahraničních prestižních přehlídkách (Banská Bystrica, Lublaň, Toruň, Valise aj.).

Poslední premiérou divadla Líšeň, spadající do projektu Konečné řešení a současná Evropa, je inscenace Hygiena krve (též uváděná pod názvem Žijte blaze/pozdrav z ghetta/). Scénář režisérky Pavly Dombrovské vychází (za dramaturgické spolupráce publicistky Kateřiny Slámové Bartošové) z různorodých, leč velmi výmluvných dokumentárních pramenů ‒ od projevů pohlavárů třetí říše Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera nebo Rudolfa Hesse přes citáty z deníku Anne Frankové, úvah Viktora E. Frankla, Gilbertova Norimberského deníku a úryvků korespondence či motáků nevinných obětí holocaustu po militantní výpady současných neonacistických webů, které svědčí o aktuálnosti tohoto varování.

Hodinové nonstop nastudování, na němž se podíleli výtvarníci Luděk Vémola a Iveta Kalousková, světelný designér Tomáš Tušer a skladatel Tomáš Vtípil, nemá souvislou dějovou linku ani postavy, které by ji utvářely. Chce být sice útržkovitou, avšak nadčasovou výpovědí o systematických metodách totalitní diktatury, na podkladě zrůdných eugenických aplikací darwinovských teorií selektujících lidské bytosti na rasově hodnotné, a tedy přirozeně dominantní, a na ty rasově nevyhovující, méněcenné, a tudíž určené k masové likvidaci. Podobně jako v případě Domovního requiem vytváří základní bizarní atmosféru ponuré, jen spoře nasvícené scény reznoucí kovový šrot – symbol tvrdosti a neúprosnosti vládců, ale také křehkosti týraných a vražděných. Jednotlivé samostatně zaznamenatelné prvky (stavební kolečko, obludná lebka-maska, ostnatý drát apod.) i drobné rekvizity (kartáč, rukavice) animují zakuklení účinkující s využitím principu černého divadla a naznačují rozličná prostředí (pokoj židovské rodiny, táborové krematorium, pomník) a drsné, takřka apokalyptické situace. Ze syrového kovu jsou také malá zvířátka, demonstrující Hitlerův text o „uzavřené formě rozmnožování“. Předměty, doplňující dobovou slovní, písňovou a hudební složku „autentickými“, nepříjemně skřípavými zvuky, nejednou nabývají znakové platnosti, metaforických a symbolických poloh (např. svícen se mění v hákový kříž). Často převážně němé akce vyžadují od herců na ztemnělém stísněném prostoru přesnou světelně pohybovou synchronizaci; snad i proto zůstávají místy dosti dlužni zřetelnosti dikce i pouhé hlasitosti replik, což divákovu orientaci v jevištním dění dále znesnadňuje.

Syrově makabrální „pokleslý kabaret o zušlechtění života na zemi“ Hygiena krve je scénicky originálním apelativním vyjádřením divadla Líšeň k současným projevům neonacismu, rasismu a xenofobie kolem nás.


Vít Závodský

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307