Kazatel – muzikál o Janu Husovi

Člověk by řekl, že téma o Janu Husovi je tabu, že je to část naší historie, která je příliš vážná na to, aby se dala zhudebnit a zpívat. A přece se o to odvážlivci pokusili. Základní umělecká škola na Veveří ve spolupráci s Církví československou husitskou ( kdo by byl jako garant povolanější?) a občanské sdružení Verbum et musica, což jsou nadšenci pro divadlo a hudbu, na scénu Jana Husa přivedli. A hned v muzikálu, který předvedli brněnskému publiku 9. listopadu.

Autorem hudby i scénáře je operní pěvec Zdeněk Plech, absolvent brněnské JAMU, který už jeden muzikál pro sdružení napsal. A dokonce na biblické téma, Marnotratný syn. Tentokrát tedy zvolil jako téma Jana Husa a nutno říct, že udělal dobře. Hudba je svěží, melodická a rytmická, není náročná na provedení a instrumentální aranžmá Martina Křižky rovněž odpovídá možnostem edukativním. Studenti zpívají s chutí a mnozí dokonce dobře!

Představení bylo uvedeno neskromně na jevišti Mahenova divadla a podle hesla „nouze naučila Dalibora“ nejen housti, ale také vypořádat se s velkým prostorem s malými jevištními prostředky. Režisér Aleš Kučera využil sbor nejen k hereckým akcím, ale i jako vybavení jeviště, jako dveře, židle, brány, dívky a chlapci hráli s chutí kulisy, aby v zápětí shodili pláště s kápěmi a s chutí zatančili. Netančí jen Jan Hus, tam by se to asi opravdu nehodilo.

Do vážné látky se patří přimíchat humor. Ten obstarali dva zlodějíčci, Tobiáš Štěpánek a Jiří Sklenák, zpočátku předvádějící něco jako předscény W+V, pravda poněkud těžkopádné, jiskru mezi ně vnesla až jejich „šéfová“, Kristýna Kučerová. Lapkové, kteří chtějí okrást Husa, v domnění, že je nejbohatší, protože je v Praze nejslavnější, nejprve předstírají zbožnost ale pak splynou s davem. V ději jsou vyloupnuté zajímavé postavy. Papežův prelát, který má za úkol zničit Husa, ale zamiluje se beznadějně do jeho sestry, za což se mstí jí i jejímu bratrovi a dostihne ho jeho svědomí. Husova sestra Kateřina, která je jeptiškou a bratrovou ochránkyní, historická postava Štěpána z Pálče, rektora artistické fakulty, který se nakonec postavil mezi Husovy žalobce, Václav IV, král český, Mistr Theobald, sice komická, ale zlá figura a je tu i žena z lidu, které zemřelo dítě a kvůli interdiktu nemohlo být pokřtěno. Její zoufalství, že přišlo miminko do pekla, ji staví proti Husovi a jeho zviklá v jeho boji. Každá postava dostala svoji příležitost se předvést po stránce herecké i pěvecké, každá má svůj song. A každá se s ním vyrovnává, jak nejlíp umí. Mým favoritem se stal představitel Preláta Dominik Levíček, s pěknou barvou hlasu a dobrou výslovností. Pochválit je potřeba také představitele Husa, Jaroslava Bašuse a také šéfovou loupežníků Kristýnu Kučerovou a vlastně všechny zúčastněné, protože dali do výkonu všechen elán, dokázali zúročit svoji poctivou přípravu a přinesli opravdu velmi dobré výkony. Ale hlavně na nich bylo vidět, že odvádí své výkony s chutí a zodpovědností. A poděkovat je potřeba vedení ZUŠ Veveří, že dokáže motivovat své studenty a dát jim příležitost, jak v praxi využít jejich talent a nadšení. A popřát do dalšího roku hodně úspěchů.

– kh –

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307