Když hlediště hledá vraha

Ve své vyvážené činoherní i hudební nabídce mívá Městské divadlo Brno šťastnou ruku při kvalitně nastudovaných titulech komediálních. Některé se stávají repertoárovými stálicemi – stačí připomenout stále reprízovaného Feydeauova Brouka v hlavě (1996)nebo Charleyovu tetu od Brandona Thomase z r. 2007. Šanci připojit se do této série má nyní první zdejší premiéra sezony na Činoherní scéně (tentokrát výjimečně nepatřila pražské režisérce Haně Burešové) – Splašené nůžky Paula Pörtnera.

Z pera plodného německého dramatika, rozhlasového autora, překladatele a esejisty byla k nám v šedesátých letech převedena teoreticko-historická kniha o evropské avantgardě Experimentální divadlo, jinak však pro nás zůstal téměř neznámý. R. 1963 napsal hru Střih čili Vrahem jste vy! (Scherenschnitt), vážné psychologické drama, zkoumající odlišnost subjektivního vnímání skutečnosti. Daleko později americká dvojice Bruce Jordan a Marylin Abramsová vycítila zábavný potenciál této látky, takže po dalším precizování vznikla v Bostonu (kde se údajně dává dodnes) záhy světově proslulá interaktivní detektivní komedie Splašené (někdy též Bláznivé) nůžky (1980). Pörtnerovskou adaptaci z anglické verze Shear Madness přetlumočil Petr Novotný (2007) a zatím se úspěšně dávala v Pardubicích, ve Zlíně (včetně brněnského hostování) a Praze. Nápaditou inscenační úpravu s potřebným začleněním děje do místních reálií a okořeněním pikantními narážkami a „hláškami“ nyní svorně provedli dramaturg Jan Šotkovský (zároveň redaktor tradičně pečlivě zpracovaného programového bulletinu) a režisér Mikoláš Tyc.

Obsazením komorní, avšak rafinovaně koncipovanou předlohu, snadno dodržující pravidlo tří jednot a dokonce respektující skutečný čas odvíjeného děje, rozdělili do dvou poněkud odlišně pojatých částí. Do stejnojmenného luxusního salonu na Lidické ulici (členitý interiér s náležitým nábytkovým a rekvizitním vybavením navrhl Karel Čapek), kterému temperamentně šéfuje extravagantní gay „Tony“ Řezníček (Igor Ondříček), zaměstnávající pohlednou i protřelou kadeřnici Barbaru Markovou (Radka Coufalová), při zprávách rádia Kiss Hády postupně vcházejí čtyři skuteční či jen předstíraní zákazníci: mladík Matěj Veverka (Vojtěch Blahuta), mlčenlivý obchodník se starožitnostmi (Rastislav Gajdoš), stavební dělník Pankrác Rosický v montérkové kombinéze (Michal Isteník) a snobsky afektovaná zámožná prominentka Paní Schubertová (Markéta Sedláčková). Expoziční výstupy proběhnou mnohdy beze slov nebo v konverzačně banálních, leč vtipných replikách, dokud nedojde v bytě o patro výše k vraždě majitelky domu, stárnoucí klavírní virtuosky Isabely Czerné. Dva přítomní se legitimují jako výslechy okamžitě zahajující policisté, z ostatních tří se stávají svá alibi obhajující podezřelí a z diváků více či méně všímaví nestranní svědkové detailní rekonstrukce předchozích akcí. Takto nastavená komunikace pokračuje i během přestávky, kdy Poručík sbírá případné podněty ve foyeru a jeho podřízeným „hlídaní“ herci nesmějí opustit jeviště. Ve druhé části ne právě krátkého tříhodinového večera mohou z rozsvíceného hlediště návštěvníci spontánně a bez zábran klást vlastní všetečné otázky a posléze závěrečným hlasováním rozhodnout, kdo bude usvědčen a odveden jako vrah.

V rozsahu recenzní glosy není příležitost věnovat se kvalitám nastudování ani dílčím výhradám k němu detailněji. Je zřejmé, že všichni účinkující přistupují k nezvyklému textu, rušícímu pomyslnou čtvrtou stěnu a aktivizujícímu přihlížející, s patřičným týmovým nasazením, hereckým apetýtem a prozatím i smyslem pro ukázněnou souhru, která jistěže nevylučuje rozličná extempore, ale neměla by zabíhat do podbízivého pitvoření. Vyrovnaní interpreti v odpovídajících kostýmech Barbory Wojtkowiak a s hudebním dokreslením skladatele Jiřího Hájka dokázali své věrohodné figury uchopit invenčně a v typově zřetelné hlasové, pohybové i mimické charakterizaci. Ve výsledku nenápadným, ale promyšleným režijním vedením se podařilo udržet syžetově logický a stylově kompaktní celek mírně proměnlivé délky. I když už sofistikovaná rébusová předloha (tentokrát pochopitelně v programu nepublikovaná) má podobu jakéhosi manuálu, v desítkách variant předjímajícího nejčastější předpokládané divácké dotazy i jejich „zapracování“ do děje, aby se vždy přivedly do několika stabilních klíčových uzlových bodů a od nich do jedné ze tří koncovek, není snadné vytvořit artefakt, natolik založený na improvizaci a přímé spolupráci s hledištěm. Velkou zásluhu o to, že se ani představení s razantními vstupy škodolibého či provokujícího publika příliš nerozklíží, má pohotově moderátorsky reagující, výslechy vedoucí, vyšetřovací úkony nařizující a svého horlivého fámula Vojtěcha Blahutu úkolující Isteníkův Poručík. Přes syžetové peripetie a jejich odlišné výklady se tedy v neběžné kooperaci všech přítomných Splašené nůžky vždy doberou jednoho ze tří potenciálních pachatelů a s tím v reprízách obměňované, pokaždé však inteligentní (ba možná až „adrenalinové“) zábavy.

Vít Závodský

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307