Klicperovská taškařice v Radosti

Především vzhledem k peripetiím jarního výběrového řízení na post ředitele prožilo brněnské Divadlo Radost druhou polovinu uplynulé sezony v atmosféře dosti neklidné a rušné. Rozloučilo se s ní ovšem uvolněně a bujaře, když na konci června a poté během prázdnin uvedlo jako její pátou premiéru populární komedii Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů.

Klicperovská taškařice v Radosti

Autor více nežli padesátky her, prozaik a básník období národního obrození Klicpera (v Hradci Králové, kde byl před svým odchodem do Prahy gymnaziálním profesorem, nese jeho jméno ambiciózní divadlo) bývá právem považován za zakladatele novodobého českého dramatu. Ve srovnání se svým žákem a pokračovatelem Josefem Kajetánem Tylem více navazoval na tradici pozdní antické veselohry nebo italské commedie dell´arte. I těmito kořeny mohl být blízký režiséru Vlastimilu Peškovi (tentokrát též autoru úpravy, hudby a v jedné části večera i muzikantovi u klávesnice) – nehledě na skutečnost, že právě Hadrián byl r. 1979 jednou z jeho prvních inscenací v amatérském Ořechovském divadle Ořechov, s nímž nepřetržitě spolupracuje dodnes.

Ze čtyř hracích prostorů Radosti došlo tentokrát zcela pochopitelně na arénovou letní scénu, kde večerním reprízám letos přály i bezdešťové tropy. V přesvědčení, že původní podoba Klicperových textů je v současnosti z několika důvodů již těžko pietně využitelná, přistoupil Peška za dramaturgické spolupráce Evy Janěkové k výrazným (nejen razantně zkracujícím), avšak většinou akceptovatelným adaptačním zásahům. Do dvojdílného, přestávkou děleného představení začlenil hned dvě autorovy komedie – kratší ranou Veselohru na mostě (1828) a pozdního Hadriána z Římsů (1843). Pro obě části navrhl vtipnou a členitou, všelijak obměňovanou vertikální scénu, umožňující nástupy aktérů hledištěm, jakož i groteskní kostýmy a invenční loutky rozličných typů výtvarník Pavel Hubička; k divoké dynamičnosti akcí na malém prostoru přispěla členka souboru Helena Pešková.  V početném obsazení se s několika nováčky uplatnil téměř celý zdejší ansámbl, někdy i ve více rolích.

Úvodní půlhodinová „skoroopera o jednom dějství“, nevtíravě akcentující nesmyslnost žabomyších lokálních válek, přivádí na mostní konstrukci nad modrou látkou naznačenou říčkou Žižlavou, po obou březích střeženou komisní přátelskou či nepřátelskou vojenskou stráží, skupinka obyvatel nedalekých vesnic Lískovce a Veveřic, nečekaně se ocitnuvších po expoziční přestřelce ve stísněném „území nikoho“. Herci s mikroporty (Radim Sasínek, Eva Jurůjová, Jiří Daniel, Michaela Baladová, Petr Šmiřák), vzpírající objemné loutkové figuríny, některé své repliky snaživě zpívají, provázeni partem Komentátora (Jan Bradáč) a vodním skotačením žab či ryb. Titulní delší „rytířská komedie s libými zpěvy“, Klicperou míněná coby parodie na dobové pokleslé „rytírny“, dodržuje osvědčený princip několikeré záměny postav, je však situována jakožto historická exkurze na hrad Rožnov, hojně se využívá valašského nářečí i krojových detailů a v orchestrální i pěvecké složce tamních folklorních motivů. Interpreti solidně drží karikaturně pojímané typy (cholerik pán Světislav Viléma Čapka, sportující bylinářka Jenovéfa Evy Lesákové, Soběbor Dalibora Dufka, jednooký žoldnéř Srpoš Pavla J. Riedla, neduživý Hadrián Pavla Nováka, zbrojnoš Jehoň Zdeňka Ševčíka, milenecký pár Želmír s Ruměnou v podání Matěje Štrunce a Barbory Dobišarové aj.). Spádnější druhá polovina nastudování má ráz dryáčnicky robustní frašky, nabité záplavou nejrůznějších gagů, špílců a narážek, kde se uplatní rovněž ovečky, králíci nebo myši. Opět se potvrdila muzikálnost a disciplinovanost radosťáckého kolektivu.

Peškova nápaditá, rozverně hravá inscenace Klicperova „zmodernizovaného“ Hadriána z Římsů má všechny předpoklady dobře bavit teenagerovské i dospělácké obecenstvo také v příštích sezonách.

Vít Závodský

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307