Králova řeč

Už podruhé za sebou sáhla  Mahenova činohra k adaptaci textu, který je nám známý z filmové předlohy, když po Sedmé pečeti uvedla premiéru hry Králova řeč. Zároveň ale platí i to, že obě díla vznikla původně jako jevištní tvary.

Králova řeč

Autor David Seidler sám trpěl koktavostí a tak mu boj britského následníka trůnu s tímto hendikepem byl zvlášť blízký. Vévoda z Yorku původně nebyl určen k nástupnictví na trůn. Nebyl prvorozeným synem a navíc ho diskvalifikovala vada řeči. Teprve když jeho starší bratr Edward VIII. abdikoval kvůli sňatku s rozvedenou Američankou, usednul sám na trůn. Protože byl celý život soužen neschopností souvisle mluvit, souhlasil i s tak netradiční léčbou, jaké ho podrobil svérázný logoped Lionel Logue. Logue vystihnul, že problém vévodovy koktavosti spočívá v jeho psychice. Proto se snažil poskytnout mu možnost neformálního, přátelského vztahu a tím i pocit bezpečí a sebedůvěry, který jeho urozenému pacientovi chyběl. A právě jejich vzájemný vztah je osou příběhu.

V titulních rolích zazářili Martin Sláma (koktavý vévoda Bertie) a hostující Ladislav Frej (logoped Logue). Sláma přesvědčivě ztělesňuje aristokrata svázaného bontonem, který je zároveň citlivým a slušným, byť poněkud egocentrickým mužem. Udržuje napětí mezi upjatostí člena královské rodiny a člověka, který začíná být schopen vyjít ze své ulity. Právě pomocí jeho zápasu prožívá hlediště katarzi z vítězství pevné vůle a odvážného sebepoznání. Je to bezesporu Slámova dosud nejlepší role na této scéně.

Ladislav Frej je sympatický nezdvořák, který však vždy ví, co dělá. Uvádí soustavně Bertieho do rozpaků, ale překračování svazujících pravidel je součást léčby. Frej se očividně pohybuje po jevišti suverénně, a ačkoliv jeho postava neprodělá stejně dramatický přerod jako koktavý vévoda, i ona má během příběhu lépe pochopit sama sebe.

Ostatně představení bylo bohaté na mimořádně dobré herecké výkony. Po delší době jsme také měli možnost vidět v Mahenově činohře výtečnou Evu Novotnou, která s půvabem ztvárnila Bertieho ženu vévodkyni Alžbětu. Zdeněk Dvořák při vytváření role Winstona Churchilla vycházel z dobře známého mediálního obrazu slavného politika. O to byla jeho úloha těžší a její zvládnutí bylo důležité pro autentické vyznění příběhu. I ostatní vedlejší role jako Loguova žena Myrtle (Dita Kaplanová), arcibiskup z Canterbury (Jaroslav Kuneš), Bertieho bratr král Edward VIII. (David Kaloč) nebo jeho otec král Jiří V. (Vladimír Krátký) byly ztvárněny živě, s pečlivostí a invencí.

Králova řeč byla nastudována v režii Martina Stropnického a představuje kvalitní divadelní zážitek. Za dobrou prací hereckého souboru je vidět jeho profesionální vedení. Stropnický dovedl soubor k pozoruhodné koncentraci na dílo samotné a zprostředkování jeho obsahu. Není proto divu, že tak vznikla působivá a divácky atraktivní inscenace, jakých nemáme v Brně nazbyt.

 

Michal Švanda

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307