O narození Páně rozpustile

Pro předvánoční čas si činohra Mahenova divadla připravila inscenaci teatrologa a spisovatele Jana Kopeckého Betlémská hvězda. Hra vznikla ve 20. století, ale předlohou jí byl lidový text pocházející z první poloviny 19. století.

O narození Páně rozpustile

Příběh o Kristově narození samozřejmě v podstatných rysech respektuje evangelia a začíná zvěstováním Anjela (Iveta Austová) Panně Marii (Jana Štvrtecká). Záhy je ale děj známý z Bible obohacen o další postavy, zejména o Čerta (Miroslav Novotný) a Smrt (Lucie Schneiderová). Zvláště Čert má v příběhu velmi aktivní roli. Nabádá betlémské měšťany, aby Josefovi (Vladimír Krátký) a Marii odmítnuli poskytnout nocleh, ponouká Heroda (Ondřej Mikulášek) k vraždění neviňátek a tak či onak je hybatelem každé špatnosti, která se tu odehraje. Herodovou smrtí a jeho odvlečením do pekla ostatně inscenace po dějové stránce končí.

Hra uvedená v režii Janky Ryšánek Schmiedtové se však nesla spíš v humorném, až naivnímu tónu. Ďáblovo snažení proto vychází poněkud naplano. Ať se snaží, jak se snaží, stejně se víc blíží čertovi z pohádek než personifikovanému zlu. Přitom větší přesvědčivost zla by v příběhu také zdůraznila potřebnost dobra v podobě Božího narození. Takto se celý příběh přesouvá do roviny pohádky.

Inscenace byla bohatě prokládána zpěvem koled, ale nejen koled, za doprovodu cimbálové muziky, čímž se zpřítomnilo vesnické prostředí, do něhož byl příběh stylizován. S tím korespondovaly také kostýmy a střídmá scéna, inspirovaná naší bohatou tradicí betlémů. Obojí pro inscenaci vytvořila Katarína Kováčiková.

Představení nijak podstatně nevybočuje z toho, co očekáváme od vánoční tématiky. Je plné laskavého humoru, který ocení zejména rodiny s dětmi. Neklade si za cíl interpretaci biblické zvěsti. Chce nám umožnit prožít pocit radosti, který máme asi všichni s Vánoci spojeni. A to je dobře.

 

Michal Švanda

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307