Othello

Rastislav Ballek má za sebou už dvě úspěšné inscenace na prknech brněnské Mahenovy činohry. V r. 2006 to byly Hořké slzy Petry von Kantové a v letošní sezóně osobitá adaptace Ibsenovy Nory. Obě hry lze na rozdíl od Shakespearova Othella označit za komorní dramata. Jistá souvislost je tu ovšem přece jen patrná.

Othello

V případě inscenace Nory i Othella je důraz položen na aktualizaci příběhu, a to především pomocí kostýmů (Katarína Holková) i rekvizit. Othello je velitelem soudobé armády. Jeho vojáci nosí maskáče, přilby a samopaly. Naproti tomu oděvy Benátčanů, zvlášť v úvodních scénách, jsou stylizovaně historické. Překlad Jiřího Joseka a Ľubomíra Feldeka je hodně přizpůsoben dnešnímu jazyku a silně přispívá k civilnosti celého představení.

Titulní roli ztvárňuje hostující slovenský herec Robert Roth. Vyjadřuje se převážně ve své mateřštině, což zdůrazňuje jeho jinakost a působí mírně exoticky. Roth je ovšem výrazný sám o sobě, takže se ani nepotřebuje kvůli roli mouřenína barvit na černo. Aktuální motiv pohrdání kvůli barvě kůže pomáhá příběh vygradovat a je jednou ze sil, která v Othellovi potlačí lidskost a uvolní zlo.

Explozivní herectví Roberta Rotha je pro brněnské publikum zážitkem. Bedřich Výtisk v roli úskočného Jaga ale podává rovněž skvělý výkon. Na rozdíl od Othella, který si libuje v pestrých uniformách, nebo toho má na sobě naopak co nejmíň, vystupuje Jago vždy ve střízlivém obleku. Výtisk věrně ztvárňuje Jaga jako trpělivého zákulisního hráče, který omotává své okolí sítí temných intrik. Přitom právě on sám je naplněn nenávistí a žárlivostí, což jsou právě ty síly, pomocí kterých si získává moc nad svým okolím.

Lucie Schneiderová roli Desdemony pojímá velmi živočišně. Na počátku stojí její vášnivý vztah s Othellem. Milostné scény jsou ostatně zpravidla dost názorné a ne každému to musí vyhovovat. V prvním dějství se ale Desdemona zdá být někdy až povrchní a například při flirtu s Othellovým náměstkem Cassiem (Vratislav Běčák) nepůsobí právě nevinně. Tragické druhé dějství ji dá více prostoru. Zároveň je ale především krvavým epilogem k příběhu, vše podstatné je vlastně už řečeno.

Scéna Jozef Cillera je velmi střízlivá. Převážně si vystačí s rekvizitami a hercům nechává značný prostor. Výjimkou je sekvence výsadku na Kypru, kde velmi zdařile a přesvědčivě navozuje atmosféru přesunu vojenské jednotky i s příslušným technickým vybavením.

Othello se rozhodně zapíše do série shakespearovských adaptací brněnského Národního divadla výrazným písmem. Inscenace je odvážně pojata, herci působí přirozeně a uvolněně, zlo narůstá pomalu a nenápadně, až se zahnízdí v hlavách postav natolik, že už je pozdě. Je ovšem nutno počítat s tím, že vyjadřovací prostředky jsou dost expresivní a kladou důraz na temné stránky lidské duše.

Michal Švanda

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307